Seznam tříd ve školním roce 2013/14

Třída

Počet
žáků

Třídní učitel

Zástupce třídního

1. A

28

Jirásková Jana

Mgr. Helena Nemanská

1. B

27

Mgr. Nemanská Helena

Mgr. Martina Vetterlová

1. C

25

Mgr. Šebková Hana

Mgr. Jarmila Golová

1. D

8

Mgr. Losová Zuzana

Mgr. Naděžda Novotná

2. A

23

Mgr. Golová Jarmila

Mgr. Šebková Hana

2. B

25

Mgr. Černá Olga

Mgr. Augustová Miroslava

2. C

25

Mgr. Augustová Miroslava

Mgr. Černá Olga

2. D

8

Mgr. Novotná Naděžda

Mgr. Losová Zuzana

3. A

24

Mgr. Štenclová Natalija

Mgr. Albrechtová Jitka

3. B

21

Mgr. Albrechtová Jitka

Mgr. Natalija Štenclová

3. C

21

Mgr. Šamalová Šárka

Mgr. Jitka Albrechtová

3. D

9

Mgr. Hepnarová Oldřiška

Mgr. Novotná Naděžda

4. A

27

Mgr. Traxlerová Alena

Mgr. Dušková Jana

4. B

27

Mgr. Dušková Jana

Mgr. Traxlerová Alena

4. C

28

Mgr. Sedlaříková Jitka

 

5. A

27

Mgr. Vetterlová Martina

Mgr. Nemanská Helena

5. B

26

Mgr. Richter Ján

Mgr. Traxlerová Alena

5. C

8

Mgr. Machová Lenka

Mgr. Hepnarová Oldřiška

6. A

21

Mgr. Juhászová Ivana

Mgr. Hana Benešová

6. B

26

Mgr. Halířová Jana

Mgr. Lenka Jírová

6. C

24

Mgr. Jírová Lenka

Mgr. Jana Halířová

6. D

11

Mgr. Švadlenová Olga

Mgr. Eva Mičolová

7. A

18

Mgr. Fišerová Jana

Ing. Klimešová Kateřina

7. B

22

Mgr. Geťko Jan

Mgr. Wenková Miroslava

7. C

26

Mgr. Wenková Miroslava

Mgr. Geťko Jan

7. D

12

Bc. Rusová Eva

Mgr. Mičolová Eva

8. A

22

Mgr. Růžička Jan

 

8. B

26

Mgr. Benešová Hana

Mgr. Halířová Jana

8. C

25

Mgr. Schubertová Jarmila

Mgr. Růžičková Zuzana

8. D

10

Mgr. Šlofar Vladimír

 

9. A

24

Mgr. Šiling Karel

Mgr. Platilová Šárka

9. B

24

Mgr. Špůrová Ladislava

Bc. Rusová Eva

9. C

22

Mgr. Růžičková Zuzana

Mgr. Schubertová Jarmila

9. D

10

Mgr. Mičolová Eva

Bc. Rusová Eva