5. C a 6.A na památkách v Praze

11. května se vypravila 5. C p. uč. Sedlaříkové a 6. A p. uč. Krejčí na výlet do Prahy. Cílem bylo poznat památky Prahy. Rozšířili jsme tak učivo vlastivědy v 5. a občanské výchovy v 6. ročníku. Po tříhodinové cestě autobusem jsme konečně stanuli pod Petřínem. Nahoru nás dopravila lanovka. V zrcadlové síni jsme zažili hromadu srandy. Na Petřínskou rozhlednu jsme si však 299 schodů museli vyběhnout sami. Krásný výhled na Prahu nám byl odměnou. V jednu hodinu jsme na Pražském hradě stihli výměnu stráží a poznali tajemnou atmosféru chrámu sv. Víta. Z Hradu jsme sešli Nerudovou ulicí prohlédnout si Pražské Jezulátko. Na Karlově mostě přes veškerá varování někteří z nás přišli o své cennosti. A protože jsme po třetí hodině už hlady neviděli, zakotvili jsme nedaleko Staroměstského náměstí v KFC. Závěr našeho náročného dne patřil Muzeu voskových figurín. Na zpáteční cestě autobusem jsme vesele a hodně hlasitě probírali všechny zážitky uplynulého dne.

Monika Krejčí