Informace k zápisu do 1. třídy

                                                            

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání

Praktické informace k zápisu

Irena Rozínková