Informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci je jasné, že dosavadní forma zápisu není uskutečnitelná. Proto přinášíme nově aktualizované informace o podobě zápisu.

Největší novinkou je forma žádosti o přijetí k nám na školu. Vše probíhá vyplněním v internetovém prohlížeči na adrese https://aplikace.zapisyonline.cz. Nemusíte nic na svém počítači instalovat, stačí připojení k internetu. Od 1. do 15. dubna 2020 můžete kliknout na níže uvedený obrázek .

 

Kliknutí na tento banner vás přesměruje na portál, kde budete moci zapsat Vaše dítě do školy v několika snadných krocích. Po vygenerování žádosti si ji musíte vytisknout a doručit do školy. Máte na výběr ze čtyř možných cest:

1. elektronicky – buď vyplněnou žádost odešlete do datové schránky naší školy (jjsgjv3), nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu reditelstvi@zskomtu.cz, 

2. klasickou poštou na adresu naší školy – Základní škola, Trutnov, Komenského 399, Komenského 399, 541 01 Trutnov. Vhodné se jeví zaslat dopis doporučeně. Následně Vám potvrdíme přijetí přihlášky telefonicky či e-mailem.

3. osobní podání u hlavního vchodu a za splnění hygienického režimu: pouze v pondělí a středu od 13 do 14 hodin. 

Pokud zašlete žádost vaším emailem bez digitálního podpisu, je nutné ji do 5 dnů potvrdit dodáním originálu jedním z výše uvedených způsobů.

4. V případě, že má dítě na naší škole sourozence, může zákonný zástupce využít zaslání vyplněné žádosti prostřednictvím elektronického komunikačního nástroje Komens jako Obecnou zprávu s přílohou.

K žádosti je potřeba také doložit prostou kopii rodného listu dítěte. 

Pokud zákonní zástupci žádají o odklad pro své dítě, tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud nemůže zákonný zástupce doložit potřebné podklady k žádosti o odklad (např. z důvodu aktuálních opatření, tj. uzavření školských poradenských zařízení), přeruší se správní řízení do doby, kdy bude moci zákonný zástupce tyto podklady doložit.

Určitě vše zvládnete a my věříme tomu, že všem zájemcům budeme moci vyhovět. 

Děkujme za trpělivost a důvěru, se kterou chcete začít chodit do naší školy. Přejme si tedy zdárný průběh zápisu a brzy na viděnou.

Připojujeme ještě doplňující informace:

Praktické informace pro rodiče

Kritéria přijetí žáků

Žádost o odklad

Mgr. Petr Horčička
ředitel školy

 

 

Petr Horčička