Tříkrálová sbírka 2018

Ve spolupráci s Oblastní charitou Trutnov prošli i letos třídami naší školy Tři králové, a to v pátek 5. ledna 2018. Do zapečetěné pokladničky vystavené ve vestibulu školy bylo možné přispívat do čtvrtka 11. ledna 2018. 

Do pokladničky která při odevzdání vážila 3,86 kg, jsme nakonec vybrali krásných 6 253,- Kč. Všem, kteří se do Tříkrálové sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili, patří velký díky a uznání.

Výtěžek sbírky je určen na podporu Půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, která je velmi využívanou službou Oblastní charity Trutnov. Bude také směrován na podporu Potravinového a humanitárního skladu, který pomáhá jednotlivcům i rodinám v nouzi. Malá část je určena na mezinárodní humanitární pomoc.

JaFi