Tříkrálová sbírka 2019

Ve spolupráci s Oblastní charitou Trutnov prošli i letos třídami naší školy Tři králové, a to ve středu 9. ledna 2019. O tom, kolik peněz jsme vybrali do pokladničky, která při odevzdání vážila přesně 3.5 kg, budeme informovat. Všem, kteří se do Tříkrálové sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili, patří velký díky a uznání.

Výtěžek sbírky je určen na nákup lineárních dávkovačů pro Domácí zdravotní službu a Domácí hospicovou péči. Tyto dvě služby poskytují odbornou pomoc nemocným a zdravotně postiženým lidem v jejich přirozeném domácím prostředí. Druhou částí výtěžku podpoříme Potravinový a humanitární sklad. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

JaFi