Popis klíčových aktivit projektu

Projekt Škola pro všechny je zaměřen na rovné příležitosti ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Klíčovými aktivitami projektu jsou:

  • pravidelný program doučování,
  • vedení malých růstových skupin,
  • reedukace specifických poruch učení,
  • metodická podpora a poradenství,
  • tvroba metodik pro výuku žáků se SPU.

Zde si můžete stáhnout podrobnější popis jednotlivých klíčových aktivit, včetně kontaktních osob, na které se můžete obracet v případě, že byste chtěli naší nabídky podpory využít.

Popis aktivit ke stažení