Tisková zpráva: DOUČOVÁNÍ POMÁHÁ ŽÁKŮM S PORUCHAMI UČENÍ

Tisková zpráva


Název: DOUČOVÁNÍ POMÁHÁ ŽÁKŮM S PORUCHAMI UČENÍ


V Trutnově dne 31. 3. 2014


Specifické poruchy učení u dětí s sebou vždy nesou problematické zvládání učiva na běžných školách. Jde např. o dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii nebo dysortografii. V Základní škole, Trutnov, Komenského 399 je takto diagnostikovaná téměř jedna třetina všech žáků, při tom učitelé nemají mnohdy ve výuce dostatek času, aby se jim mohli věnovat individuálně. Pomocnou ruku jim však poskytuje projekt s názvem Škola pro všechny, který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Základní škola, Trutnov, Komenského 399 má kapacitu 750 žáků, z tohoto počtu má školským poradenským zařízením diagnostikovanou specifickou poruchu učení (dále jen SPU) téměř 200 žáků. Zejména pro tuto cílovou skupinu byl vytvořen projekt, který jim nabízí pomoc při zvládání nejen výukových obtíží. Projekt Škola pro všechny je zde realizován od začátku roku 2012 a žákům s SPU nabízí mimo jiné reedukace specifických poruch učení a chování a pravidelný program doučování.

 

Celá tisková zpráva je ke stažení níže.

 

Tisková zpráva: DOUČOVÁNÍ POMÁHÁ ŽÁKŮM S PORUCHAMI UČENÍ