Tisková zpráva: Finance z EU pomáhají rozvíjet Základní školu, Trutnov, Komenského 399

Tisková zpráva


FINANCE Z EU POMÁHAJÍ ROZVÍJET ZÁKLADNÍ ŠKOLU, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399

 

V Trutnově dne 19. 2. 2013

 

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 v současné době realizuje dva projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jejich zaměření se týká podpory rozvoje inkluzivních podmínek pro vzdělávání žáků s určitým typem postižení nebo znevýhodnění a profesního rozvoje pedagogických pracovníků školy prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání. Oba projekty byly schváleny a podpořeny Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.

Od začátku ledna 2012 realizuje škola projekt s názvem „Škola pro všechny" (registrační číslo: CZ.1.07/1.2.21/01.0027). Hlavním cílem je rozvoj rovných podmínek ve vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím pravidelného programu doučování, reedukací specifických poruch učení a chování, vytvářením metodických materiálů a dále také poskytováním metodické podpory a poradenství žákům, učitelům a rodičům. Na projektových aktivitách se podílí lektoři doučování, speciální pedagog a školní psycholog.

Za první rok realizace projektu bylo dle manažerky projektu Mgr. Žanety Ferdinandové podpořeno celkem 370 žáků, což je více než polovina všech žáků na škole. Poradenství ze strany speciálního pedagoga nebo školní psycholožky využilo 31 rodičů a metodickou podporu čerpalo 29 pedagogických pracovníků.

Od začátku letošního roku je v projektu využívána supervize, jež je externě dodávanou službou, kterou vede zkušený supervizor s potřebnou praxí a supervizním výcvikem. „Očekáváme, že nám pomůže dosáhnout ještě lepších pracovních výsledků než dosud, ale hlavně chceme podpořit naše pracovníky školního poradenského pracoviště, pro které může být řešení jednotlivých případů, týkajících se žáků, rodičů i pedagogů, velmi náročné," uvedla Ferdinandová. Projekt bude zakončen 31. 8. 2014.

 

Celá tisková zpráva je ke stažení zde:

Tisková zpráva: Finance z EU pomáhají rozvíjet Základní školu, Trutnov, Komenského 399