Tisková zpráva: Projekt Škola pro všechny pokračuje i ve školním roce 2013/2014

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 realizuje od ledna 2012 škola projekt s názvem „Škola pro všechny" (registrační číslo: CZ.1.07/1.2.21/01.0027). Hlavním cílem je rozvoj rovných podmínek ve vzdělávání především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také ostatní děti, které řeší problémy ve škole nebo v osobním životě. Aktivity projektu jsou zaměřené nejen na žáky, ale také učitele a rodiče žáků. Projekt potrvá až do 31. 8. 2014. Tento projekt je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR.

Žáci na prvním a druhém stupni ZŠ mohou i v rámci letošního školního roku využívat pravidelného programu doučování, reedukací specifických poruch učení a chování, nebo se účastnit tzv. malých růstových skupin. Mohou využívat také psychologického nebo speciálně pedagogického poradenství. I pro učitele a rodiče žáků školy jsou k dispozici odborní pracovníci školního poradenského pracoviště - speciální pedagog a školní psycholožka. Hmatatelným výstupem projektu budou metodické materiály, které budou moci učitelé využívat při práci se svými žáky.

 

Celá tisková zpráva je ke stažení zde.

PROJEKT ŠKOLA PRO VŠECHNY POKRAČUJE I VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ 2014