Tisková zpráva - Projekt Škola pro všechny se chýlí ke konci

 

Tisková zpráva

PROJEKT ŠKOLA PRO VŠECHNY SE CHÝLÍ KE KONCI


V Trutnově dne 27. 6. 2014

 

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 od ledna 2012 realizuje projekt s názvem Škola pro všechny zaměřený na rozvoj poradenských služeb ve škole a práci s žáky, kteří jsou znevýhodnění ve vzdělávání. Kromě doučování nabízí také služby speciálního pedagoga a školního psychologa. Protože se realizace projektu pomalu chýlí ke svému konci, uvádíme stručný přehled našich výsledků.


Za období dva a půl roku se podařilo vytvořit funkční systém poskytování poradenských služeb ve škole. Velký ohlas jsme zaznamenali jak ze strany žáků, tak i rodičů, ale i pedagogů.


Podařilo se vybudovat velmi vítaný a potřebný program doučování pro žáky, kteří mají buď specifickou poruchu učení, nebo z jiných důvodů obtížně zvládají školní výuku. Programem doučování prošly téměř tři stovky dětí. V některých případech se stávalo, že učitelé - lektoři neměli dostatečnou kapacitu pro doučování více dětí.


Podpořili jsme prostor pro setkávání žáků z prvního i druhého stupně, kde mohli sdílet společný čas a rozvíjet své především sociální dovednosti, a to v rámci malých růstových skupin, které probíhaly pod vedením speciálního pedagoga.


Přestože většina klíčových aktivit ke dni 30. června 2014 končí, nadále bude probíhat příprava výstupů projektu, kterými jsou soubory pracovních listů v hlavních vyučovacích předmětech, jejichž cílem je usnadnit učitelům práci při výuce žáků především s poruchami učení. Do konce srpna bude publikováno 22 souborů s pracovními listy zaměřenými na předměty český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, fyzika a na výuku žáků s lehkou mentální retardací.


Podařilo se naplnit všechny monitorovací indikátory, ke kterým jsme se zavázali ve smlouvě. Většina z nich je několikrát násobně převýšena, což dokazuje, že o aktivity projektu byl velký zájem, a že poskytovaná podpora byla kvalitní a efektivní. Mnoho žáků, ale i rodičů či pedagogů se zapojilo do více klíčových aktivit, někteří jednorázově, jiní však mnohdy opakovaně.


Děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na zdárném průběhu projektu, jenž pomohl mnoha dětem a dospělým při zvládání školní výuky i dalších osobních problémů.
                                                                                                                                                   Mgr. Žaneta Ferdinandová
                                                                                                                                                         manažerka projektu

 

Tisková zpráva ke stažení:

Tisková zpráva - Projekt Škola pro všechny se chýlí ke konci