Tisková zpráva: Projektu Škola pro všechny zbývá poslední pololetí

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 realizuje od ledna 2012 škola projekt spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR s názvem „Škola pro všechny". Hlavním cílem je poskytnout podporu především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také ostatním dětem, které řeší problémy ve škole nebo v osobním životě. Aktivity projektu jsou zaměřené také učitele a rodiče. Projekt potrvá do 31. 8. 2014, jeho realizace se tak přehoupla do posledního školního pololetí.

Žáci na prvním a druhém stupni ZŠ mohou ještě do konce června využívat pravidelného programu doučování, reedukací specifických poruch učení a chování, nebo se účastnit tzv. malých růstových skupin. Mohou využívat také psychologického nebo speciálně pedagogického poradenství. I pro učitele a rodiče žáků školy jsou k dispozici odborní pracovníci školního poradenského pracoviště - speciální pedagog a školní psycholožka. O prázdninách pak budou probíhat finální práce na publikování metodických materiálů pro práci s žáky, zejména s poruchami učení.

„Na základě statistiky, kterou při realizaci projektu vedeme, můžeme konstatovat, že bylo podpořeno více než 75% všech žáků naší školy, což nám dělá velkou radost. Pracovníci projektu pracovali s žáky individuálně, ale také s celými třídními kolektivy. Někteří z nich byli podpořeni pouze v rámci jedné klíčové aktivity, jiní pak využívali podporu z několika aktivit.  Chodili např. na doučování a zároveň jim pomáhala školní psycholožka či speciální pedagog. Celkem jsme zaznamenali 930 podpořených osob (poskytnutých podpor). Je to mnohem více, než jsme při tvorbě projektu předpokládali. Jsme moc rádi, že tu projekt Škola pro všechny máme a můžeme tak pomáhat těm, kteří to potřebují," uvedla manažerka projektu Mgr. Žaneta Ferdinandová.

 

Celá tisková zpráva je ke stažení níže.

 

Tisková zpráva: Projektu Škola pro všechny zbývá poslední pololetí