Tisková zpráva - Škola pro všechny končí

Tisková zpráva

 

ŠKOLA PRO VŠECHNY KONČÍ

 

V Trutnově dne 28. 8. 2014

 

Projekt Škola pro všechny začal 1. ledna 2012 a skončí 31. srpna 2014. Po dobu dva a půl školního roku mohli v Základní škole, Trutnov, Komenského 399 žáci, učitelé i rodiče žáků čerpat podporu při řešení problémů ve výuce i při řešení svých osobních problémů. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Díky projektu se podařil vybudovat funkční systém školních poradenských služeb pro žáky, pedagogy a rodiče. Dále také program doučování žáků, kteří nezvládají výuku např. v důsledku svých speciálně vzdělávacích potřeb. Žáci z prvního i druhého stupně se mohli každý týden setkávat a rozvíjet se v rámci tzv. malých růstových skupin. Speciální pedagog poskytoval individuální péči žákům při reedukacích specifických poruch učení a chování, kteří měli doporučení školského poradenského zařízení. Na konci projektu vznikl soubor pracovních listů určených jako podpora pro učitele při výuce. To je stručný popis projektu, do kterého se zapojily stovky dětí, ale také mnoho rodičů žáků a téměř celý pedagogický sbor.

Podle statistiky projektu využilo podpory celkem 576 žáků, 67 rodičů a 45 učitelů. Někteří získali pomoc individuální, jiní v rámci práce s celým třídním kolektivem. Šlo o případy, kdy školní psycholožka nebo speciální pedagog pomáhali při řešení vztahových a jiných problémů, které negativně ovlivňovali buď práci učitele se třídou, nebo vedly problematickému zvládání školní výuky jednotlivých žáků. Většina podpořených osob využívala podpory opakovaně. Jednorázovou podporu jsme zaznamenali zřídka. Tento fakt považujeme za důkaz toho, že pomoc byla potřebná, kvalitní a také efektivní.

Pokud pomineme práci s třídními kolektivy, nejvíce byla využita pomoc žákům při doučování. Ti měli možnost doučovat se v předmětech český jazyk, matematika, fyzika, anglický jazyk a německý jazyk.  Probíhalo také individuální doučování určené pro žáky s lehkou mentální retardací a žáky s poruchou autistického spektra. Lektoři doučování si na jednotlivé lekce připravovali pro žáky pracovní listy. Z celkového počtu těchto pracovních listů jsme zpracovali 22 souborů materiálů pro výuku v běžných hodinách v uvedených předmětech, které jsou hlavním výstupem projektu Škola pro všechny.

Pokračování projektu se nám z finančních důvodů bohužel nepodařilo zachovat v celé jeho šíři. Od září 2014 bude ve škole působit nová školní psycholožka na poloviční úvazek. V omezené míře bude probíhat také doučování žáků a reedukační péče bude poskytována ze strany reedukačních asistentek. Aktuální informace o nabídce těchto služeb bude uvedena na webových stránkách školy.

V závěru děkujeme všem, kteří se na zdárné realizaci projektu podíleli.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 za realizační tým

                                                                                                                                            Mgr. Žaneta Ferdinandová

                                                                                                                                                manažerka projektu

 

Tisková zpráva ke stažení:

Tisková zpráva - Škola pro všechny končí