Tisková zpráva: V Základní škole, Trutnov, Komenského 399 poradí každému

Tisková zpráva

 

 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 PORADÍ KAŽDÉMU

 

V Trutnově 24. 1. 2012

 

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 od letošního ledna rozjíždí nový projekt s názvem Škola pro všechny zaměřený na rozvoj poradenských služeb ve škole a práci s žáky, kteří jsou znevýhodnění ve vzdělávání kvůli svému postižení. Stala se tak jednou z mála základních škol v Královéhradeckém kraji, kde působí jak speciální pedagog, tak školní psycholog.

 

Hlavním cílem projektu Škola pro všechny je podpora rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky se zdravotním postižením a zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Obsahem projektu je podpora žáků, rodičů, ale také pedagogů ze strany speciálního pedagoga a školního psychologa. Dále mohou žáci školy využít nabídky, jak si zlepšit svůj prospěch zapojením do pravidelného programu doučování nebo se osobnostně rozvíjet v Malých růstových skupinách. Výstupem projektu budou metodiky pro výuku žáků s poruchami učení v hlavních vyučovacích předmětech.

 

„S působením speciálního pedagoga na škole máme dlouhodobé pozitivní zkušenosti. Rozhodli jsme se naši nabídku rozšířit také o služby psychologa, který pomůže dětem v rámci individuálního poradenství při řešení osobních problémů, ale také při práci s celým třídním kolektivem. S našimi odborníky se však můžou poradit i rodiče žáků školy nebo jednotliví učitelé," uvedl ředitel školy Petr Horčička. Projekt Škola pro všechny podpořil Krajský úřad Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ve výši 4 184 897 Kč, což zajistí jeho realizaci až do 31. 8. 2014.

 

Celá tisková zpráva je ke stažení zde:

 

Tisková zpráva: V Základní škole, Trutnov, Komenského 399 poradí každému