Přijímací zkoušky do sportovních tříd

Základní informace k přijímacím zkouškám do sportovních tříd (Ivana Juhászová)

Základní informace k přijímacím zkouškám do sportovních tříd