Přijímací zkoušky do sportovních tříd

Výsledky přijímacích zkoušek do sportovní třídy (Ivana Juhászová)

Výsledky přijímacích zkoušek do sportovní třídy

Základní informace k přijímacím zkouškám do sportovních tříd (Ivana Juhászová)

Základní informace k přijímacím zkouškám do sportovních tříd