Ukázka výuky fyziky online

Porovnání hustoty kapalin

(ukázka výuky fyziky online)

Žáci 6. ročníku pracovali na zajímavém domácím experimentu. Jejich úkolem bylo vytvořit  barevný nápoj nebo směs kapalin. Využili k tomu dostupné tekutiny, které sehnali v domácnosti. Výsledek experimentu popsali a vyfotografovali. Své práce vložili do Google Classroom.

Ukázku prací žáků 6. B naleznete zde.

Ukázku prací žáků 6. C naleznete zde.

Tento experiment žáky bavil a projevili značnou míru kreativity!

V případě, že máte zájem si  experiment vyzkoušet doma, výukové video naleznete zde.

Miroslava Wenková