Projektový den ke 100. výročí ČSR

Ke stému výročí založení Československa si naše škola připravila Projektový den. Žáci druhého stupně budou 25. října celé dopoledne v různých dílnách tvořit cokoliv, co se týká 1. republiky. Někteří se tak budou moci obléci do prvorepublikového oblečení, někteří budou vařit jídla tehdejší doby, jiní půjdou na exkurzi starých aut či do muzea. Sokolský slet se pokusí napodobit 30 žáků, jiní se ve výtvarné dílně seznámí s pracemi Josefa Čapka, v literární dílně s díly Karla Čapka. Divadelníci se pokusí oprášit Osvobozené divadlo. Ti co milují přírodu, zjistí, co nejvíce o skautingu a trampingu, i samozřejmě prakticky vyzkouší. Technicky nadaní budou cestovat ozobotem po místech, jež mají se vznikem republiky souvislost, další se budou zabývat vědou a průmyslem. Některé nadchnou slavné dobové stavby, či tvoření mapy se zakreslováním hranic a národnostních menšin. 1.stupeň si může v naší knihovně poslechnout ukázky z děl prvorepublikových autorů. Z každé dílny bude pořízena fotodokumentace, tak abychom se mohli rodičům na našich webových stránkách pochlubit společnou prací. Den bude ukončen slavnostním vysazením národního stromu - lípy - v prostoru za školou. Pokud nám počasí dovolí, spojíme vysazování se zpěvem české hymny a ukázkami z některých dopoledních dílen. Doufejme, že se nám akce povede a děti si domů odnesou nejen nevšední zážitek, ale též řadu nových poznatků. A na závěr jedna prosba: Máte-li doma předměty z první republiky (odznaky, vysvědčení, noviny, knihy, porcelán, oblečení...), prosíme o krátké zapůjčení na tento projektový den. Předem mne prosím kontaktujte na krejci@zskomtu.cz. Děkuji.

Monika Krejčí