Za památkami do Kutné Hory

19. května se čtvrťáci vydali na vlastivědnou exkurzi do Kutné Hory.

Zážitky z exkurze očima dětí:

A.Šímo, 4.C

  Protože se ve vlastivědě učíme o Kutné Hoře, tak se paní učitelky dohodly, že pojedeme na výlet. Cestovali jsme autobusem přibližně dvě hodiny. Když jsme dorazili, šli jsme do Chrámu sv. Barbory, kde nám Martin Matyska zahrál na varhany skladbu Tokáta a fuga v D -moll. Potom jsme šli do Českého muzea stříbra, kde jsme se oblékli do bílých plášťů a helem se světly a vyrazili jsme do podzemí. V podzemí se kdysi těžilo stříbro, po chvíli jsme si ukázali důlní tmu. Téměř všechny děti si zakoupily suvenýry, nejčastěji Pražský groš. Pak jsme nastoupili do autobusu a pokračovali do Kostnice...

D. Stirrat, 4.C

Ve čtvrtek 19.5. se 4. třídy vydaly do Kutné Hory. Cestou od školy jsme jeli autobusem. Když jsme dorazili do Kutné Hory, navštívili jsme gotický chrám sv. Barbory. Jirkův strýc nám zahrál na varhany. Byli jsme v dolech, kde se dříve kutalo stříbro. V Kostnici, kde je pochováno 40 000 mrtvých, jsme si koupili suvenýry. Kutná Hora je krásné město.

A. Křivská, 4.B

Nejdříve jsme se sešli před školou, tam jsme chvíli čekali, a pak přijel autobus. A mohli jsme vyrážet do Kutné Hory. Do Kutné Hory jsme jeli, protože jsme chtěli navštívit podzemí, kde se dřív těžilo stříbro. Když jsme přijeli, byla jsem v úžasu. Bylo to tam krásné. Chvíli jsme chodili po náměstí a kupovali si různé věci. Pak jsme šli do podzemí. V podzemí jsme viděli vápenec, který byl zbarvený domodra...

K. Krajčová, 4.C

Sraz byl u školy v 7. 45 hodin. Cesta autobusem byla dlouhá, ale i zábavná. Chrám svaté Barbory byl překrásný a pan Martin Matyska nám zahrál na varhany. Hrál moc hezky... Dole v podzemí jsme měli bílé pláště a helmy, šli jsme úzkou cestičkou. Také jsme navštívili Muzeum stříbra, kde bylo mnoho krásných mincí. Koupila jsem si skleněného zajíčka a stříbrný čtyřlístek. V Kostnici to bylo zajímavé, mnoho lebek a kostí... Cestou domů jsem byla příjemně unavená.

 

 

Mirka Augustová