Kandidáti do školské rady 2018

Vážení zákonní zástupci žáků školy,

vzhledem k tomu, že na konci školního roku 2017/2018 se uvolnilo místo na pozici "oprávněné osoby" ve školské radě naší školy, dovolte, abych Vás informoval o přípravách a průběhu voleb na toto uvolněné místo. Nejdůležitější informací je to, že volby do školské rady za "oprávněné osoby" proběhnou během akce Vánoce na Komendě dne 18. prosince 2018. Na vysvětlenou dodávám, že oprávněnými osobami jsou zákonní zástupci žáků naší školy.

Do 29. listopadu 2018 se do voleb přihlásili tito kandidáti (seznam je uveden v abecedním pořadí):

Číslo

Příjmení

Jméno

Titul

Věk

Povolání - Zaměstnání

1.

HORÁKOVÁ

Blanka

BBA

42

malířka a fotografka

2.

MÁNEK

Jan

Ing.

41

IT správa systémů

3.

MATYSKA

Radomír

 

47

osoba samostatně výdělečně činná

4.

RUSOVÁ

Renáta

 

50

obchodní zástupce

5.

RYCHETSKÁ

Lucie

 

33

telefonní operátorka

6.

ŠTĚPÁNKOVÁ

Šárka

Mgr.

50

učitelka na SŠ


Citace z volebního řádu školské rady, kterou vydala Rada města Trutnova a která byla schválena dne 17. 3. 2014, usnesením č. 2014 - 264/5: Další informace: Jaké pravomoci - vyplývající ze školského zákona - školská rada má? Jde o významný prvek fungování školy, který se schází nejméně dvakrát během školního roku. Projednává důležitá témata týkající se správy školy (vyjadřuje se k podstatným dokumentům školy, schvaluje koncepční školní materiály, projednává podněty ze strany kontrolních orgánů nebo jiných zákonných zástupců a v neposlední řadě podává také podněty k řešení). 

Článek I - Členové školské rady


(1) Školská rada má 6 členů. Zřizovatel školy jmunje třetinu členů školské rady, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy, dále jen "oprávněné osoby", a třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy, dále jen "pedagogové".

(2) Člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem školy, zvolen "oprávněnými osobami" nebo "pedagogy". Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady "oprávněnými osobami" ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. Členem školské rady nemůže být rozvněž ředitel školy.

(3) Funkční období členů školské rady trvá tři roky.

Článek III - Volba členů školské rady

(1) Členové školské rady jsou voleni zvlášť z kandidátů "oprávněných osob" a zvlášť z "pedagogů" tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny. 

(...)

(3) Volba členů školské rady se provádí označením vybraných kandidátů (zaškrtnutím políčka před kandidátem) a následným vhozením hlasovacího lístku do volební urny. Na hlasovacím lístku může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být zvolen, tj. dva. Je-li označen vyšší počet kandidátů, hlasovací lístek se považuje za neplatný. Za každého žáka školy mohou hlasovat jako "oprávněné osoby" oba jeho zákonní zástupci.

(4) Na základě výsledků hlasování (podle počtu hlasí) stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů, z nichž kandidáti na prvním a druhém místě jsou zvoleni za členy školské rady. Při rovnosti hlasů je konečné pořadí určeno losem (losování proběhne za přítomnosti všech členů přípravného výboru). Nezvolí-li "oprávněné osoby" nebo "pedagogové" stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, tedy ani ve druhém kole voleb, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Důležité dokumenty:

Listina kandidátů 2018

Volební řád

Dopis ředitelům

Další informace o školské radě naleznete zde:

- citace ze školského zákona: http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-15

- odkaz na sekci o dosavadní činnosti školské rady působící na naší škole: http://www.zskomtu.cz/161-organy-skoly/detail/skolska-rada

 

Petr Horčička