Nový člen do školské rady vybrán

Vážení zákonní zástupci žáků školy,

vzhledem k tomu, že na konci školního roku 2017/2018 se uvolnilo místo na pozici "oprávněné osoby" ve školské radě naší školy, proběhly dne 18. prosince 2018 volby. V těchto volbách byl novým členem zvolen pan Ing. Jan Mánek s celkovým počtem 20 platných hlasů. Celkem jsme zaregistrovali 77 platných hlasů.

Zápis o průběhu voleb

Děkujeme všem kandidátům za účast ve volbách.

Mgr. Petr Horčička
ředitel školy

Petr Horčička