Dvoudenní seminář v Černém Dole - hotel Aurum

V pondělí 6. května vyrazila pestrá skupina 30 pedagogů směrem do krkonošského Černého Dolu,
do hotelu Aurum na úpatí Černé hory. Na programu byly 2 semináře se zajímavými názvy:

TIME MANAGEMENT a ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ,

což byla příležitost, jak se dozvědět něco v oblastech, které učitelé každodenně ve škole zažívají,
a jak se bránit nežádoucím jevům, které současná doba také přináší.

Podle reakcí zúčastněných se všem líbila úroveň poskytovaných služeb hotelu, kvalita lektorských
vědomostí a dovedností, míra zapojených pedagogů a v neposlední řadě i výborná zábava během
volného času.

Zkrátka: těšíme se na další kurzy, ať to budou kurzy ICT, e-learningový kurz připravovaný pedagogy
školy nebo vícedenní semináře měkkých dovedností. 

Petr Horčička