Předávání certifikátů absolventům e-learningového kurzu

Na 60 úspěšných řešitelů, kteří zvládli e-learningový kurz finanční, čtenářské a matematické gramotnosti, obdrželo certifikáty za absolvování kurzu. Kromě samotného certifikátu obdrželi absolventi malou pozornost v podobě čokoládového adventního kalendáře školy.

Ukázka z šablony certifikátu: 

Grafický návrh adventního kalendáře, který byl určen jako odměna úspěšným absolventům e-learningového kurzu:

 

Petr Horčička