První odpolední seminář - Excel I. - 29. ledna 2013

Semináře se zúčastnilo 10 pedagogických pracovníků. Dle jejich vyjádření byl seminář

velmi přínosný, leckteří ztratili obavy a obdivně naslouchali novinkám v ovládání tabulkového

programu.

Petr Horčička