Seminář Excel I. - 12. února 2013

Dle sdělení přítomných se probíraná témata úzce dotýkají běžných zkušeností při práci s počítači. Seminář byl hodnocen vesměs kladně, únava po celodenní výuce byla znát, přesto je na tvářích vidět spokojenost a úsměvy.

Petr Horčička