Seminář Excel II. - 19. února 2013

Na programu bylo slavnostní spuštění a další využití vybavení pořízeného v rámci projektu,
takže skupina deseti pedagogů mohla lépe a radostněji využívat moderní techniky a jejího
softwarového vybavení. 

Petr Horčička