Seminář Excel III. - 12. 11. 2013

Ačkoli se 11 frekventantů sešlo k nastudování porkočilé problematiky, vládla v učebně uvolněná a zvídavá atmosféra. Leckteré poznatky znamenají přínos do běžné učitelské praxe a práce s rozsáhlými tabulkami je odteď pro nás záležitostí značně jednoduchou. Někteří přítomní se sice vyjadřovali, že pokročilý či automatický filtr je vyšší dívčí, avšak závěrené finále ve znamení kontingenčních tabulek a grafů se neslo v grandiózním duchu. Škoda jen, že za oknem vládly poslední podzimní paprsky...

Petr Horčička