Stručný popis projektu

Cílem projektu je zvyšování kompetencí prostřednictvím profesního rozvoje pedagogických pracovníků naší školy v těchto 2 klíčových oblastech:

1. PODPORA PROFESNÍHO ROZVOJE PP ZŠ TRUTNOV PRO VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE 
Tato oblast zahrnuje 9 prezenčních kurzů.

2. PODPORA PROFESNÍHO ROZVOJE PP ZŠ TRUTNOV V OBLASTI KURIKURÁLNÍ REFORMY 
Tato oblast zahrnuje:
- 9 prezenčních kurzů v oblasti psychohygieny, zvládání kázně žáků a rozvoje komunikačních a kooperativních dovedností
- vytvoření e-learningového kurzu Finanční, čtenářská a matematická gramotnost.

Projektu se zúčastní 52 pedagogických pracovníků naší školy. Byli vybráni na základě Analýzy potřeb cílové skupiny. Obsah projektu přesně odpovídá požadavkům a potřebám cílové skupiny. Náplň vzdělávacích aktivit - kurzy akreditované MŠMT a technické zpracování e-learningu - bude zajištěna dodavatelsky.

Projekt bude realizován bez partnera. 

Předpokládaná realizace projektu: 1.9.2012 - 30.4.2014.

Infoleták o projektu

Petr Horčička