A co dělají ostatní fiktivní firmy v projektu?

STRÁŽ POD RALSKEM

Činnost firmy ReDesign, s. r. o.

Firma se zabývá tvorbou vizitek, kalendářů jedno i vícelistých, kalendáříků, reklamních letáků, pozvánek, ... K jejich zpracování používá programy Microsoft Word, PowerPoint, Gimp, SmartNotebook, Fotoshop,...
Členové si vybrali název ReproDesign, s. r. o. (od reprografické a designové práce). Na CEFIFu ale nebyl název přijatý, byl obsazený. Proto žáci název zkrátili na ReDesign.
Na počátku fungování firmy se členové sešli a rychle dohodli, koho zvolí za svého ředitele, kdo budou společníci firmy a jaké budou jejich pracovní pozice. Na zvolení částky vkladu do firmy ani nevyčerpali doporučený limit. Ředitelkou firmy byla zvolena žákyně 9. ročníku, poměrně rázná, silná osobnost. Několik dní byla nemocná a za její nepřítomnosti ji zastupovala sekretářka firmy. Následně - přibližně po měsíci - přišli žáci sami s tím, že chtějí změnu ředitelky, došlo tedy po hlasování k výměně pracovních pozic ředitelky a sekretářky firmy. Od té doby vede firmu nově zvolená žákyně.
Logo firmy bylo původně také jinak barevné a členěné, předělával se úplně letáček firmy a mailová adresa.
Stejně jako kolegové v druhém studentském minipodniku, měli i žáci v ReDesignu problémy s „papírovým" vznikem firmy - pro žáky bylo velmi těžké porozumět, proč je třeba ta či ona listina, vyznat se v daných dokumentech i přesto, že učitel předkládal zjednodušenou variantu a pomáhal s jejím vyplněním.
Na workshop v Trutnově byly velké přípravy, stejně jako u „Moudrých doučovatelů". Včetně malé generálky představení firmy pro spolužáky ve škole, kde žáci na představení firmy reagovali pozitivně. Nikdo z žáků si neuměl představit samotnou činnost na workshopu, jeho průběh a vlastní prezentaci firem. Nadšení však převládlo. Žáci si připravili 3 prezentace (o firmě, prezentaci katalogu s výrobky a kalendáře).  Na workshopu se prezentovali jednotným stylem - firemními tričky s logem studentského minipodniku. Po příjezdu z workshopu poslední týden opadlo pracovní nadšení, žáci vnímali workshop jako ohromnou metu, které museli dosáhnout, velmi živě a pozitivně po této zkušenosti reagovali a sdělovali své zážitky spolužákům. Na poslední týden nastal útlum. 
Následovalo společné zařizování kanceláře firem. Nyní se už připravují na veletrh do Náchoda.

Činnost firmy Moudří doučovatelé, s. r. o.

Firma se převážně zabývá tvorbou výukových materiálů, které zpracovává v programech (Microsoft Word), PowerPoint, Gimp a SmartNotebook.
Na začátku fungování firmy se její členové poměrně rychle dohodli, koho zvolí za svého ředitele, kdo budou společníci firmy a jaké budou jejich pracovní pozice. Poměrně umírněně si zvolili částku vkladu do firmy a výši měsíčního příjmu, svůj plat.
Poměrně dlouho ale trvalo, než si zvolili a vytvořili logo firmy, ujednotili společný názor, kterým směrem obchodování se dát.
Ředitelem se stala překvapivě dívka, velmi klidná a tichá žákyně. Jak se ukázalo, umí si stát si za svým, správně motivovat své členy, pochválit je za práci i poděkovat a přidělit jim zadané úkoly. Její autoritě se všichni bez výhrad podvolili.
Mnohem horší to bylo s „papírovým" vznikem firmy - pro žáky bylo velmi těžké porozumět, proč je třeba ta či ona listina, vyznat se v daných dokumentech i přesto, že učitel předkládal zjednodušenou variantu a pomáhal s jejím vyplněním.
Na workshop v Trutnově byly velké přípravy. Včetně malé generálky představení firmy pro spolužáky ve škole. Nikdo z žáků si neuměl představit samotnou činnost na workshopu, jeho průběh a vlastní prezentaci firem. Nadšení však převládlo nad ostychem a nervozitou. Žáci si připravili 3 prezentace (o firmě, výrobcích a o škole).  Na workshopu se prezentovali jednotným stylem - firemními tričky s logem studentského minipodniku. Po příjezdu z workshopu poslední týden opadlo pracovní nadšení, žáci vnímali workshop jako ohromnou metu, které museli dosáhnout, velmi živě a pozitivně po této zkušenosti reagovali a sdělovali své zážitky spolužákům. Na poslední týden nastal útlum. 
Následovalo společné zařizování kanceláře firem. Nyní se už připravují na veletrh do Náchoda.

PARDUBICE

Red Dot Agency

 Korálkování

JANSKÉ LÁZNĚ

Family Mountains

Zakládání fiktivních firem má na naší škole dlouholetou tradici, a to vždy ve čtvrtém ročníku obchodní akademie. V rámci projektu Studentské minipodniky Severovýchod, však došlo k rozšíření možností a tudíž k výzvě, kterou jsme se rozhodli využít. V letošním školním roce jsme tedy založili dvě fiktivní firmy, jednu tradiční ve čtvrtém ročníku, a druhou „projektovou" v ročníku prvním.
Projektový kroužek v 1. OA B vede paní učitelka Mgr. Václava Talábová, ta se zabývá cestovním ruchem a její název zní - Family Mountains, s. r. o.. Druhou fiktivní firmu ve 4. OA má na starosti pan Ing. Oldřich Vágner, zabývá se ekonomickým poradenstvím a nese název - Ekohelp, s. r. o.
Kroužek se pravidelně koná ve středu od 15 do 18 hodin v prostorách OAJL. Účastní se ho povětšinou všichni žáci třídy 1. OA B a další zájemci. Celkem fiktivní firma zaměstnává 6 stálých pracovníků a dva externí zaměstnance.
Rozjezd kroužku byl komplikovanější i vzhledem k složitější administraci společnosti CEFIF, tedy Centra fiktivních firem. Po prvním workshopu, který se konal 12. 12. 2014 v Trutnově, došlo k výraznému posunu a stabilizaci portfolia a pracovní náplně a firma začala konečně obchodovat na fiktivním trhu. V současné době již plně nabízí své služby, vyřizuje objednávky a připravuje se na veletrh fiktivních firem v Náchodě.
Fiktivní firma FAMILY MOUNTAINS  se zabývá pořádáním víkendových pobytů pro rodiny s dětmi v oblasti Krkonoš. Specializuje se na rodiny s dětmi a účastníci pořádaných zájezdů se mohou těšit na výlety s průvodcem v srdci Krkonoš a na různé památky v okolí, ale i na alternativní aktivity při nepřízni počasí.

Ekohelp

Společnost Ekohelp, s. r. o. zahájila svou činnost v říjnu roku 2014 a její hlavní aktivitou je poskytování ekonomického poradenství, mimo jiné zastupujeme všechny společnosti zapojené do projektu Studentské minipodniky severovýchod ve všech záležitostech při komunikaci s úřadem CEFIF.

Náš tým se skládá ze 7 pracovníků. Jednotliví zaměstnanci jsou Dudiňák Jan -  ředitel firmy, Hejlová Michaela, Bohdalovská Lucie, Hlavsa Jan, Trávníček Richard, Slavíková Kristýna a Mervartová Kateřina. Všichni studenti jsou starší 15ti let a jsou zdravotně znevýhodnění.

Společnost Ekohelp, s.r.o pro ostatní firmy zajištuje styk s jednotlivými orgány CEFIF jako je živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, banka, zdravotní pojišťovna apod. Pro ostatní firmy zpracovává mzdy a provádí poradenství v  oblasti evidence.  Během podzimu se podařilo firmě zajistit pro všechny studenské minipodniky zajistit veškerou evidenci při založení podniku.

Firma se soustředí na správnou prezentaci  a to jak na vlastím vebu, tak i pomocí informačních letáčků, které rozesílá všem fiktivním firmám v ČR.  Díky této činnosti firma získala i další klienty mimo projekt Studenských minipodniků. Při setkání všech minipodniků na ZŠ Komonského byla její činnost hodnocena velmi kladně.

Firma je již přihlášena na Velektrhu fiktivních firem v Náchodě a Mezinárodním veletrhu v Praze. Velmi intenzivně se snaží zajistit svoji účast na Mezinárodním veletrhu v Benátkách.

Studenská firma se schází 1 až 2 krát týdně. Protože práce je velmi mnoho, často dochází k neformálnímu setkání studentů i mimo kroužek. Studenty práce velmi baví a je velkým přínosem pro jejich další vzdělávání.

 

Petr Horčička