Fiktivní firmy z Trutnova se prezentují

U Včely a žihadla, s.r.o.

 Máme 12 žáků, 6 jich zůstalo se mnou z přírodovědného kroužku a nově přistoupilo 6 ze třídy Jitky Sedlaříkové  z 5.C -  někteří se sami přihlásili, že chtějí pracovat ve farmářském kroužku. Původně jsme nabízeli farmaření a pěstování plodin, situace se však vyvinula jinak a je z nás fiktivní firma, snažíme se, aby to žáky bavilo, přestože se nám změnila náplň - tematický obsah kroužku.

 Oficiálně pracujeme 2x do týdně, neoficiálně řešíme průběžně všechny problémy, které se při zakládání firmy naskytly. 

 Materiály ještě moc nevyužíváme. Většina z nich počítá s odborností učitelů - středoškolské a vysokoškolské odborné ekonomické vzdělání. Žáci nejsou vzdělaní také, nikdo z nás neví jak má vyplnit dotazníky - podle čeho, jaké datum napsat, máme naznačenou osu, ale v praxi to jde těžko. Taky po nich nemůžeme chtít, aby si spočítali výplatu, neznají procenta ...

 Žáci neumí samostatně pracovat, slohově nejsou ještě rozvinuti, aby psali například doprovodné dopisy. Žáci ekonomických škol mají 3 hodiny týdně účetnictví, mají předmět psaní mailů i 2 hodiny týdně, naši žáci bojují s pravopisem...

 Co se žáků nedá upřít je větší znalost IT, větší zkušenosti a dovednosti, než měli žáci dříve.

 Mají znalosti z podnikání od rodičů, protože rodiče jsou podnikatelé a mnohé problémy a starosti žáci znají z naslouchání doma.

 Co mě mile překvapuje je , že  to žáky baví.

World Tour  s. r. o.

Fiktivní firma se bude zabývat adrenalinovými zážitky a zájezdy na míru. V prvních měsících se děti podívaly do firmy Atlan a.s. a firmy Kolomy, kde se dozvěděly základní  informace  nejen o podnikání, ale i o ekologických otázkách, které dnešní firmy řeší. Zjistily, jak zařídit funkční kancelář, co je marketing, jak důležitá je reklama, jakou náplň práce má sekretářka, účetní, či grafik. Dozvěděly se, jaké dokumenty firmy potřebují, aby mohly začít podnikat. S těmito záležitostmi začínající fiktivní firmě pomáhají  starší a zkušenější studenti OA z Janských Lázní. Fiktivní firmu děti několikrát navštívily, viděly tak obchodní partnery přímo při práci. Při úvodních schůzkách se děti pokusily odhadnout, kde vidí ve fiktivní firmě samy sebe, jaké  jsou jejich silné stránky a jaká pracovní pozice by se jim líbila. Je zajímavé, že se velmi dobře odhadly. Následovala výběrová řízení ( účetní, sekretářka) ,  kam se přihlásily jen ty děti, které mají rády matematiku či krásně píší. U zaměstnanců ZŠ si nejprve zjistily, co tato práce obnáší. Na další společné schůzce proběhla Valná hromada, kde se jednatelé fiktivní firmy a ředitel domluvili na výši kapitálu fiktivní firmy a jak velké podíly do firmy vloží. Je zajímavé, že do vedení firmy se  zapojily hlavně děti, které mají rodiče v podobných funkcích i ve skutečnosti. Postupně si děti vymýšlely logo, vizitku. Vyplňovaly pracovní smlouvy, řešily docházku. Pomáhaly při tvorbě razítka. Sepisovaly, co potřebují za potřeby do kanceláře, řešily s p. ředitelem pronájem prostor pro podnikání. Nyní čeká firma na technické zařízení , kancelářské potřeby, na návrh webové stránky  a poslední dokumenty ( např. Pojištění proti úpadku), které potřebuje FF World Tour s. r.o. k zahájení obchodování s ostatními fiktivními firmami. Obchodování děti zatím procvičují při deskových hrách. Do dění ve fiktivní firmě se děti zapojují velmi aktivně, jsou samostatné, hlídají si docházku, materiály zařazují do šanonů, upravují si na počítači logo nebo jeho pozadí, připravují se na vytvoření vlastních prezentací, které se budou týkat jejich působení ve firmě.          

Mgr. Jitka Sedlaříková  

  

Petr Horčička