Na význam literatury rozhodně nezapomínáme

Díky podpoře z projektu EU se podařilo nakoupit zajímavou literaturu, která doplní praktické poznatky projektu o teoretické souvislosti, které semináře a organizace fiktivních firem mohou přinášet. Je dobré se seznámit s tématy mentoringu, koučingu, ekonomiky a marketingu na vzdělávacích akcích projektu. Pro individuální zájemce byla pro každou školu pořízena bohatá zásoba odborné literatury.

Petr Horčička