Úspěšná reprezentace fiktivních firem v Náchodě

Veletrh fiktivních firem v Náchodě 26. 2. 2015


Ráno, 26.2. odjížděli všichni žáci zapojení do Studentských minipodniků - fiktivních firem, poměrně brzo ráno od školy na svoji „velkou" akci - veletrh FiF v Náchodě. Ještě před odjezdem museli všichni naložit panely a krabice s materiálem pro prezentaci firem. Přichystáno bylo několik beden a jak se později ukázalo, pečlivá příprava se vyplatila.
Příjezd do Náchoda na náměstí před restauraci Beránek byl něco po deváté. Nastal malý zmatek. Nešel otevřít zavazadlový prostor, kde byl naskládán veškerý materiál pro úpravu stánků na veletrhu a prezentaci firem.
Někteří žáci šli obhlédnout sál a působiště veletrhu, ostatní se rozhlíželi po malebném náměstí. Zavazadlový prostor se podařilo otevřít. Následovala poměrně rychlá příprava a úprava plochy pro nabídku produktů našich FiF: ReDesign, s. r. o. a Moudří doučovatelé, s. r. o.  Veletrhu se účastnilo 16 fiktivních firem ze středních škol a 8 fiktivních firem ze škol základních (zapojených do projektu Výzvy č. 54 - Studentské minipodniky).

Na krátké poradě učitelů bylo rozhodnuto, že firmy ze základních škol budou hodnoceny zvlášť. Pak již promluvili zástupci pořádající školy Obchodní akademie v Náchodě, byly nastoleny podmínky hodnocení jednotlivých firem (jejich katalog výrobků, prezentace firem v délce 2 minut, schopnost obchodovat, úprava stánku). A prezentace firem mohla začít - rozjel se velký kolotoč prezentací, nabídek, obchodování, žáci byli v jednom kole u svých stánků. Po počáteční trémě nebylo památky. Mile nás všechny překvapilo pozitivní hodnocení našich firem od některých dalších učitelů. A na závěr přišlo hodnocení oficiální od CEFIFu (Centrální registr fiktivních firem), který tu zastupoval p. Ing. L. Hůla.
Firma ReDesign, s. r. o. získala diplom za 1. místo, nejúspěšnější FiF ze základních škol, firma Moudří doučovatelé, s. r. o. speciální cenu CEFIF za prezentaci a obchodování firmy.

Ing.C.Krejcarová

Výsledková listina 

Petr Horčička