2. ročník Konference mluvních cvičení

Jsem přesvědčená, že děti na základní škole by se měly nejenom učit správně, bez chyb a kreativně psát, ale také by se měly trénovat v tom, jak mluvit – plynule, zajímavě, dynamicky a sebevědomě. Tuto dovednost žáci trénují a pro ty nejšikovnější a nejodvážnější z nich byl ve čtvrtek 6. června uspořádán již 2. ročník Konference mluvních cvičení. Nejlepší řečníci z řad 6. B, 7. C, 8. B a 8. C předvedli své umění a inspirovali tak svými vystoupeními své spolužáky, ale i učitele a rodiče. Každý vystupující si vybral své téma, kterým měl možnost oslovit diváky. Řečnilo se tak třeba o znečišťování oceánů, komunismu či hnutí hippies. Všichni přítomní nejenom bedlivě sledovali řečníky, ale měli také možnost hodnotit, a to téma, obsah, interaktivitu, dynamiku, vizuální projev, jazyk a cíl vystoupení. Nejvíce bodů obdržel Tomáš Štrobl z 8. C, který mluvil o hlasování na internetu. Tomovi gratuluji a moc se těším na další ročník.

Klára Sirková