SPORTOVNÍ TŘÍDY

Co sportovní třídy nabízí

 •  4-5 hodin tělesné výchovy / týden
 •  profesionální vedení aprobovanými učiteli Tv a trenéry nejvyšších licencí
 •  všeobecně zaměřenou sportovní přípravu
 •  nácvik dovedností v mnoha sportovních odvětvích (atletika, gymnastika, sportovní hry, plavání, bruslení, lyžování,...)
 •  výcvikové tábory

Výcvikové tábory

 •  zajištěné trenéry a cvičiteli s nejvyššími licencemi
 •  v rámci programu výuka hlavních vzdělávacích předmětů pod vedením učitelů
 •  pestrý program a seznámení s netradičními sporty a sportovními odvětvími (horolezecké techniky, kanoistika, rafting, orientační běh, atletické disciplíny - disk, oštěp,...)
 •  rozvoj základních tělesných schopností (síla, rychlost, vytrvalost, obratnost)

Zaměření

 •  běh na lyžích
 •  horolezectví / vodáctví
 •  gymnastika
 •  florbal

 

Zaměření "sportovních tříd" (dále jen ST) - třídy s rozšířenou výukou TV

 

Stanovy ST

ST se řídí Zásadami činnosti sportovních tříd na základních školách vydanými MŠMT

 • hlavním cílem ST je všeobecná sportovní příprava
 • sportovní přípravu vedou trenéři splatnou licencí A -C (příp. instruktoři)
 • specializovaná sportovní příprava (tréninky, výcvikové tábory atd.) je vmaximálně možné míře přizpůsobena školnímu vyučování (včetně TV)
 • počet specializovaných tréninkových jednotek je adekvátní příslušné věkové kategorii
 • jednotlivá sportovní odvětví zodpovídají za bezpečnost, metodiku a odbornost specializovaných aktivit vprůběhu tréninkové a závodní činnosti
 • žák je vyřazen ze ST při porušování povinností žáka ST, zprospěchových, kázeňských či zdravotních důvodů
 • o vyřazení žáka z ST rozhoduje vedení školy na základě návrhu vedoucích trenérů, třídních učitelů či rodičů 

 

Povinnosti žáka ST

účast na všech vybraných akcích školy - výcvikové tábory, soutěže,...
povinná reprezentace školy na všech vybraných sportovních akcích (neomlouvá ani trénink vjiném sportovním odvětví)

 

Práva žáka ST

žáci ST mají nárok na všeobecně zaměřenou Rozšířenou tělesnou výchovu 4-5 hod týdně
po dohodě s vedením školy, případně třídním učitelem, jsou členové ST uvolňováni na sportovní akce vrámci školního vyučování 

 

Zařazování žáků do ST

žáci jsou do ST zařazování na základě přijímacích zkoušek (obecné testy stejné pro všechny sporty) vprůběhu měsíce dubna
podmínky zařazení: výsledky obecných testů, vyjádření dětského lékaře, studijní prospěch, bezúhonné chování, doporučení vedoucích trenérů a vedení školy

Při neplnění stanovených podmínek si vedení ZŠ vyhrazuje právo na vyřazení ze ST.