Nepřehlédněte

Chcete chodit do sportovní třídy?

Pak přijďte k přijímacím zkouškám pro žáky 5. tříd!

Vše začíná ve středu 23. dubna 2014 od 13 hod.
na sportovištích naší školy.


Nabízíme rozšířenou výuku tělesné výchovy,
zajišťujeme všestrannou sportovní přípravu
a dokážeme zajistit optimální spojení výuky a sportu.

Na naši školu chodili a chodí úspěšní reprezentanti! 

Kontaktní osoba:
Mgr. Oskar Šretr
telefon: 499 811 195 
e-mail: sretr@zskomtu.cz 

Aktuálně