Nepřehlédněte

Nestihli jste přijímací zkoušky do sportovní třídy?

Nevadí. Připravujeme
dodatečné přijímačky.

Dále přijímáme i do budoucích
6. ročníků běžných tříd

Žádost o přijetí můžete přinést
během května do kanceláře
vedle ředitelny. 


Nabízíme rozšířenou výuku tělesné výchovy,
zajišťujeme všestrannou sportovní přípravu
a dokážeme zajistit optimální spojení výuky a sportu.

Na naši školu chodili a chodí úspěšní reprezentanti! 

Kontaktní osoba:
Mgr. Oskar Šretr
telefon: 499 811 195 
e-mail: sretr@zskomtu.cz 

Aktuálně