Prázdniny a důležitá data ve školním roce 2016/2017

začátek školního roku:

1. 9. 2016

podzimní prázdniny:   

26. - 27. 10. 2016

vánoční prázdniny:

23. 12. 2016 - 2. 1. 2017

pololetní prázdniny:   

3. 2. 2017

jarní prázdniny:   

6. - 12. 3. 2017

velikonoční prázdniny:

13. - 14. 4. 2017

konec školního roku:

30. 6. 2017 

hlavní prázdniny: 

1. 7. - 1. 9. 2017

začátek dalšího školního roku:   

4. 9. 2017

  

 

  

 

 

 

 

 

Další důležité informace během školního roku

ředitelské dny:  Jedná se o volné dny vyhlašované ředitelem školy, během kterých je škola zavřená - školní jídelna nevaří a školní družina nezajišťuje pravidelný provoz. Protože se jedná o výjimečné a pro rodiče komplikující opatření, jsou vyhlašovány v počtu maximálně 4 dnů za celý školní rok a rodiče jsou o ředitelských dnech informováni dopředu na internetových stránkách školy a v žákovských knížkách.
  
schůzky rodičů:1. třídy - 1. 9. 2016
 POZOR ZMĚNA!2. - 9. třídy  - 6. 9. 2016
- 1. stupeň od 16 hod. 24. 11. 2016 a 20. 4. 2017
- 2. stupeň od 17 hod.24. 11. 2016 a 20. 4. 2017
  
konzultace:  podle individuální domluvy s vyučujícím