Naše kurzy

Naše sportovně založená škola nabízí žákům celou řadu mimoškolních aktivit, které tuto oblast vhodně rozšiřují a doplňují. Jde o činnosti silně nadstavbové, již tradiční a všemi žáky velmi oblíbené.

Na prvním stupni probíhají povinné plavecké výcviky minimálně od 1. do 3 třídy, které jsou zdarma. Na ně navazují dle potřeb a možností výcviky bruslařské. Pokud dovolí sněhové podmínky, mnozí malí žáčci se díky ochotě a nadšení třídních učitelů dostanou dokonce i k výcviku sjezdového lyžování.

Dále každoročně probíhají turistické (adaptační) kurzy v šestých ročnících. Povinný je lyžařský kurz v ročníku sedmém, navazuje ročník osmý s  kurzem cyklistickým a vše ukončuje vodácký kurz devátých ročníků. Vodu (Ohři, Sázavu, Labe) zvládají sjíždět zkušení učitelé s žáky samostatně nebo společně s pomocí externích cestovních kanceláří. Všechny tyto kurzy jsou většinou pětidenní.

Ještě větší sportovní vyžití je umožňováno žákům sportovních tříd (6.A, 7.A, 8.A, 9.A) ve formě pravidelných zimních a letních soustředění, které žáky významně posunuje v jejich sportovním zaměření.

Význam všech těchto pohybových aktivit spočívá především v tom, že rozvíjí tělesnou kondici, žáci se pohybují ve zdravém přírodním prostředí, prohlubuje se poznání přírodních a kulturních krás, vychovává jedince ke správnému vztahu k životnímu prostředí, působí významně esteticky a eticky. Vedle cílů vzdělávacích a výchovných plní též významné cíle zdravotní a rekreační. Obsah kurzů doplňují dále teoretická a praktická témata, procvičování a upevňování dovedností z první pomoci, uplatňování ekologických zásad při pobytu v přírodě, používání základních tábornických dovedností, orientace v terénu, topografické dovednosti a další. Významným prvkem takovýchto společných setkání žáků je samozřejmě i společenská stránka těchto akcí a rozvoj důležitých sociálních vazeb mezi všemi účastníky.

 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení