Charakteristika výuky přírodních věd

Přírodní vědy (zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika)

 • Poznáváme živou i neživou přírodu jako systém. Zkoumáme propojenost tohoto systému, abychom pochopili, jak důležité je udržet rovnováhu v přírodě.
 • Bádáme s běžnými pomůckami (mikroskopy, lupy…) i nejmodernějšími přístroji (mikroskop s kamerou a měřící přístroje Pasco napojené na tablety nebo PC)
 • Žáci 6. ročníků běžných tříd mají tři hodiny přírodopisu týdně
 • Vyhráváme soutěže (biologické a zeměpisné olympiády, chemický turnaj), účastníme se přírodovědných projektů (českých i mezinárodních)
 • Pořádáme přírodopisné exkurze (např. Líhnutí motýlů v Botanické zahradě v Praze, ZOO), zveme odborníky na přírodopisné přednášky (např. potápění se žraloky)
 • Vyučující se ve svém oboru vzdělávají, a dokonce i v rámci některých projektů školí i ostatní učitele

Výchova k ochraně (nejen) našeho okolí

 • EVVO -  environmentální výchova, vzdělávání a osvěta  se na škole realizuje v několika oblastech - ve výuce, družině, mimoškolních aktivitách i v provozu školy
 • Vedeme žáky  k tomu, aby měli své okolní životní prostředí rádi, citlivě se k němu chovali, zajímali se o něj a jednali v jeho prospěch. Aby pochopili, že místní problémy jsou propojené s těmi celosvětovými a naopak.

Co např. děláme?

 • Spolupracujeme s centry ekologické výchovy (např. SEVER Horní Maršov, KCEV Krtek u KRNAPu, ZO ČSOP Jaro Jaroměř) formou přednášek a projektů
 • Na školní zahradě vznikají přírodní prvky (jezírko jako pítko pro ptáky a ostatní živočichy, suchá zídka, květnatá loučka, hmyzí domky, krmítko a ptačí budka s kamerou, sázíme keře a stromy) 
 • Ve družině rozvíjíme zájem o přírodu pobytem v přírodě a pořádáním přednášek s odborníky
 • Pěstujeme plodiny na vyvýšených záhonech na školní zahradě
 • Organizujeme pro žáky i veřejnost výstavu Na stromech (k příležitosti Dne důstojné práce) s doprovodným programem a pro žáky fairtradovou snídani se zaměřením na šetrný způsob života
 • Pečujeme o okolí školy i ostatní části města (např. úklid břehů Úpy ke Dni Země)
 • Organizujeme sběrové akce, které napomáhají šetřit zdroji (papír, elektrozařízení, kaštany, pomerančová kůra), snažíme se o ekologický provoz školy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace