Charakteristika výuky přírodních věd

Soutěž ve sběru vybitých baterií

30. 8. 2021

Nevyhazujte vybité baterie, doneste je do školy!

V sýkorníku se vylíhla sýkorčata

24. 5. 2021

Olympiáda

21. 5. 2021

Biologická a zeměpisná olympiáda online

Sýkora snesla první vajíčko

2. 5. 2021

V budce na školní zahradě je opět co pozorovat.

Přírodovědný projekt

27. 9. 2021

Pozorování ekosystému rybník

Prezentace jinak

17. 4. 2021

Využití Google Earth v zeměpisu.

Netradiční zpracování informací

17. 4. 2021

Fiktivní facebookový profil zvířete

Sbírka plodů

14. 4. 2021

Dužnaté a suché plody ve výuce

dlask tlustozobý

Fotogalerie ptáků na školním krmítku

19. 3. 2021

Sledujte návštěvníky školního krmítka

19. 3. 2021

Na krmítku je šrumec!

Přírodní vědy online

19. 3. 2021

Ukázka toho, co lze dělat na online hodinách přírodních věd. Distanční výuka má i svá pozitiva.

Který jehličnan je nejčastějším vánočním stromečkem?

5. 1. 2021

Mentimeter a padlet v online výuce

Jak se rozmnožují houby?

1. 1. 2021

Šesťáci pozorovali, čím se rozmnožují houby.

Mapování lišejníků, mechů

1. 1. 2021

Práce při distanční výuce

Soutěž ve sběru kaštanů

28. 10. 2020

Výsledky soutěže

sýkora koňadra

Pozorujte návštěvníky školního krmítka

19. 3. 2021

Pozorujte návštěvníky školního krmítka

Šesťáci analyzovali klimatické změny

9. 6. 2020

Šesťáci analyzovali klimatické změny

Olympiáda ze zeměpisu, biologie

28. 8. 2020

Skvělé úspěchy žáků v biologické a zeměpisné olympiádě

Hnízdění sýkory na školní zahradě

28. 8. 2020

6.C a 6.D sledovala hnízdění sýkory na školní zahradě

Žáci přinesli celkem 2879 kg kaštanů.

28. 8. 2020

Přírodní vědy (zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika)

 • Poznáváme živou i neživou přírodu jako systém. Zkoumáme propojenost tohoto systému, abychom pochopili, jak důležité je udržet rovnováhu v přírodě.
 • Bádáme s běžnými pomůckami (mikroskopy, lupy…) i nejmodernějšími přístroji (mikroskop s kamerou a měřící přístroje Pasco napojené na tablety nebo PC)
 • Žáci 6. ročníků běžných tříd mají tři hodiny přírodopisu týdně
 • Vyhráváme soutěže (biologické a zeměpisné olympiády, chemický turnaj), účastníme se přírodovědných projektů (českých i mezinárodních)
 • Pořádáme přírodopisné exkurze (např. Líhnutí motýlů v Botanické zahradě v Praze, ZOO), zveme odborníky na přírodopisné přednášky (např. potápění se žraloky)
 • Vyučující se ve svém oboru vzdělávají, a dokonce i v rámci některých projektů školí i ostatní učitele

Výchova k ochraně (nejen) našeho okolí

 • EVVO -  environmentální výchova, vzdělávání a osvěta  se na škole realizuje v několika oblastech - ve výuce, družině, mimoškolních aktivitách i v provozu školy
 • Vedeme žáky  k tomu, aby měli své okolní životní prostředí rádi, citlivě se k němu chovali, zajímali se o něj a jednali v jeho prospěch. Aby pochopili, že místní problémy jsou propojené s těmi celosvětovými a naopak.

Co např. děláme?

 • Spolupracujeme s centry ekologické výchovy (např. SEVER Horní Maršov, KCEV Krtek u KRNAPu, ZO ČSOP Jaro Jaroměř) formou přednášek a projektů
 • Na školní zahradě vznikají přírodní prvky (jezírko jako pítko pro ptáky a ostatní živočichy, suchá zídka, květnatá loučka, hmyzí domky, krmítko a ptačí budka s kamerou, sázíme keře a stromy) 
 • Ve družině rozvíjíme zájem o přírodu pobytem v přírodě a pořádáním přednášek s odborníky
 • Pěstujeme plodiny na vyvýšených záhonech na školní zahradě
 • Organizujeme pro žáky i veřejnost výstavu Na stromech (k příležitosti Dne důstojné práce) s doprovodným programem a pro žáky fairtradovou snídani se zaměřením na šetrný způsob života
 • Pečujeme o okolí školy i ostatní části města (např. úklid břehů Úpy ke Dni Země)
 • Organizujeme sběrové akce, které napomáhají šetřit zdroji (papír, elektrozařízení, kaštany, pomerančová kůra), snažíme se o ekologický provoz školy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace