1. stupeň

  • Výuka na prvním stupni probíhá zábavnou formou, kombinujeme klasickou výuku s činnostním učením. Využíváme prvky výukového programu „Začít spolu“ a jiných netradičních forem výuky tvořivé školy.
  • Zaměřujeme se na čtenářskou a jazykovou gramotnost.
  • Pěstujeme u dětí vztah ke sportu. Nabízíme množství sportovních aktivit: plavecký výcvik, bruslení, lyžařský kurz.
  • Zapojujeme žáky do celoročních i krátkodobých projektů.
  • Učíme děti pracovat s moderními informačními a komunikačními technologiemi.
  • Máme dobré zkušenosti s integrací dětí se specifickými poruchami učení a chování. Žákům se věnuje školní psycholog, školní pedagog a logoped. Děti ve třídách pracují za pomoci učitele a asistenta pedagoga.
  • Rozvíjíme také nadané žáky, respektujeme jejich zájmy a umožňujeme jim účast v předmětových soutěžích.
  • Účastníme se kulturních akcí, vzdělávacích pořadů, preventivních akcí, enviromentálních programů, exkurzí a výletů.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace