Školská rada

Jaké pravomoci školská rada má?

Jde o prvek fungování školy, který se schází nejméně dvakrát během školního roku. Projednává důležitá témata týkající se chodu školy. 

Je dobré si zrekapitulovat, jaké pravomoci školská rada má (podle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy (např. České školní inspekci).

Školská rada se schází zpravidla dvakrát během školního roku, a to na základě rozhodnutí svého předsedy. Na zasedání může být pozván ředitel školy, který však není oficiálním členem školské rady. Jeho přítomnost je výhodná, pokud má někdo ze školské rady nějaký námět či dotaz, je samozřejmě lepší, může-li ředitel okamžitě reagovat.

Na členy školské rady se můžete obracet s připomínkami a náměty pro školu.

Důležité dokumenty

Zřizovací listina školské rady

Kontakty na členy školské rady

1. za oprávněné osoby

Mgr. Jana Bartoňová
e-mail: janka.bartonova@centrum.cz
telefon: +420 606 171 014

Michal Slavka
e-mail: MichalSlavka@seznam.cz
telefon: +420 608 661 622

2. za pedagogické pracovníky

Mgr. Jana Fišerová
e-mail: fiserova@zskomtu.cz,
telefon: + 420 499 829 678

Mgr. Zuzana Růžičková
e-mail: ruzickova@zskomtu.cz,
telefon: +420 499 499 829 686

3. za zřizovatele školy

Mgr. Tomáš Eichler
e-mail: eichler@trutnov.cz
telefon: +420 499 803 301

Mgr. Dušan Rejl
e-mail: rejl@trutnov.cz
telefon: +420 499 803 330

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace