Důležité dokumenty

Školní řád

Školní řád je závazným předpisem upravujícím chod školy, jehož součástí jsou i pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je platný pro všechny žáky a zaměstnance školy při všech činnostech, které jsou organizovány školou ve školní budově i mimo ni, a vztahuje se rovněž na zákonné zástupce žáků.

Školní řád 2020

Školní vzdělávací program Ámos

Školní vzdělávací program Ámos je dlouhodobě živým dokumentem, který zaznamenal již několik úprav v různých oblastech. Je důležitým ukazatelem na cestě kvalitního vzdělávání a je předmětem debaty mezi všemi účastníky vzdělávání a výuky. Vývoj podoby programu začal již před více než deseti lety a je v souladu se stávajícím RVP. V budoucnosti je třeba pracovat na obsahovém ukotvení našeho  a hodnotovém měření ŠVP Ámos , což představuje nelehký úkol pro celý pedagogický sbor, žáky i jejich zákonné zástupce.

Školní vzdělávací program Ámos 2021

Statut sportovních tříd 

Jedná se o dokument charakterizující práci žáků a vyučujících ve tříddách s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Na tradici sportovních tříd navazujeme už od 80. let minulého století. V současnosti tento dokument definuje obsah vzdělávání, práva a povinnosti všech vyučujících a žáků v těchto sportovních třídách.

Statut sportovních tříd 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení