Důležité dokumenty

Školní řád

Školní řád je závazným předpisem upravujícím chod školy, jeho součástí jsou i pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je platný pro všechny žáky a zaměstnance školy při všech činnostech, které jsou organizovány školou ve školní budově i mimo ni, a vztahuje se rovněž na zákonné zástupce žáků.

Školní řád

Školní vzdělávací program Ámos

Školní vzdělávací program Ámos je dlouhodobě živým dokumentem, který zaznamenal už několik úprav v různých oblastech. Je důležitým ukazatelem na cestě kvalitního vzdělávání a je předmětem debat mezi pedagogy školy. Vývoj podoby programu začal už před více než deseti lety a je v souladu se stávajícími a požadovanými standardy RVP. V budoucnosti je třeba pracovat na jeho obsahovém ukotvení a hodnotovém směřování, což představuje nelehký úkol pro celý pedagogický sbor.

Školní vzdělávací program Ámos 2017

Školní vzdělávací program Ámos 2019

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace