Důležité dokumenty

Školní řád

Školní řád je závazným předpisem upravujícím chod školy, jeho součástí jsou i pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je platný pro všechny žáky a zaměstnance školy při všech činnostech, které jsou organizovány školou ve školní budově i mimo ni, a vztahuje se rovněž na zákonné zástupce žáků.

Školní řád 2020

Školní vzdělávací program Ámos

Školní vzdělávací program Ámos je dlouhodobě živým dokumentem, který zaznamenal už několik úprav v různých oblastech. Je důležitým ukazatelem na cestě kvalitního vzdělávání a je předmětem debat mezi pedagogy školy. Vývoj podoby programu začal už před více než deseti lety a je v souladu se stávajícími a požadovanými standardy RVP. V budoucnosti je třeba pracovat na jeho obsahovém ukotvení a hodnotovém směřování, což představuje nelehký úkol pro celý pedagogický sbor.

Školní vzdělávací program Ámos 2021

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení