Školní družina a klub

Tvoření "minecraftových postaviček"

2. 6. 2023

Děti si vybraly svou oblíbenou postavu z počítačové hry Minecraft, kterou vyrobily z kartonových krabic na dětský den pro kemp Dolce.

Vyrábění ke dni matek

9. 5. 2023

Aby děti poděkovaly maminkám k jejich svátku za péči a lásku, vyráběli jsme ve školní družině obrázek s otiskem ruky a přáníčko s osobním přáním. A ještě něco sladkého maminkám ke kávě… děti upekly linecká srdíčka! Eva Vymlátilová

Vaření ve školní družině

18. 5. 2023

Tento týden proběhl v našem oddělení tematický blok s názvem „Zdravá výživa“. Při této příležitosti si děti mohly vyzkoušet jednoduché a zdravé recepty vhodné jako svačinky nebo večeře.

Babička s dědou si se mnou hrajou

18. 5. 2023

V jarních měsících jsme se s dětmi těšili z přítomnosti babiček a dědečků u nás v družině. Přijali pozvání a společně jsme strávili veselé chvíle.

Čarodějnické odpoledne

28. 4. 2023

V pátek 28. dubna proběhlo na zahradě školní družiny čarodějnické odpoledne pro děti.

Karneval ve školní družině

28. 2. 2023

Ve školní družině jsme si užili karnevalového veselí.

Příměstské tábory 2023

15. 2. 2023

Nabídka příměstských táborů pro rok 2023.

Návštěva psího útulku

6. 2. 2023

Děti ze školní družiny navštívily psí útulek v Trutnově.

Příměstské tábory 2022

29. 8. 2022

Příměstské tábory proběhly pod vedením pí. vychovatelek .

Dětský den na Komendě

3. 6. 2022

Ve středu 1. června oslavily děti ze školní družiny a klubu svůj svátek.

Kozí pohádky, mééé.

24. 5. 2022

Dramatický kroužek ŠD - pod vedením p. vychovatelky Kateřiny Suchánkové.

Farma Wenet

19. 5. 2022

… v podstatě má v životě rodiče jen pár věcí skutečnou cenu. Jednou z těch nejcennějších je šťastné dítě…

3D kino ve školní družině

6. 5. 2022

Čarodějnické odpoledne

3. 5. 2022

Ve čtvrtek 28. dubna proběhlo na zahradě školní družiny čarodějnické odpoledne pro děti.

Karneval

24. 2. 2022

Ve školní hale se konal karneval!

Příměstské tábory 2022

23. 3. 2022

Nabídka příměstských táborů na naší škole.

Příměstské tábory 2021

16. 4. 2021

Termíny příměstských táborů 2021 a další informace pro děti i rodiče.

Příměstský tábor

13. 7. 2020

Program  příměstského tábora – 13.7. – 17.7. 2020

Příměstský tábor

29. 6. 2020

Program  příměstského tábora – 29.6. – 3.7. 2020

Příměstské tábory na Komendě

24. 7. 2020

Příměstský tábor 20. - 24. července 2020

Charakteristika školní družiny

Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.

Naším cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, rozvíjet jejich učení a poznání, vytvářet pocit životní pohody, souladu a harmonie, získání vlastní samostatnosti. Základem je hra a vytváření vstřícného estetického prostředí, které má vliv na pohodu všech, jichž se týká.

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo před odchodem na jiné zájmové aktivity. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou.
Vychovatelky působí na žáky v době zvýšené únavy z vyučování. V této době se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině, a proto je z větší části zařazen volný výběr her, pohybové aktivity a pobyt na zahradě, vycházky do okolí. Usilujeme o vytváření zdravé osobnosti odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.

Žáci jsou rozděleni do oddělení a počty přítomných žáků se během dne mění, odcházejí do zájmového kroužku nebo domů.

Naše školní družina je

• důležitý výchovný partner rodiny a školy
• plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání žáků
• pomáhá žákům překonávat jejich handicapy
• má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
• rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

Naše školní družina je místo

• pro zájmové vyžití žáků
• pro regeneraci sil žáků po vyučování
• pro rozvíjení tvořivosti
• pro posilování sebevědomí
• pro radost
• pro komunikaci vychovatelek a rodičů

Naše vize

Školní družina je místem v naší škole, kde se děti věnují různorodým činnostem, jež jim jsou nabízeny v záměrném pedagogickém působení vychovatelkami nebo pro které se spontánně samy rozhodnou.
Dětem se tu otevírá dostatečný prostor pro vlastní rozvoj, pro získávání zkušeností ve skupině lidí a dětí, které každodenně potkává a kde objevuje široké možnosti svého působení, což je pro ně nenahraditelné.
Pestrá škála možností volnočasových aktivit v naší družině je předností, na kterou jsme hrdí.
Bohatě vybavená, v podnětném prostředí s bezpečným zázemím, v přítomnosti zkušených vychovatelek se stává dětem místem pro všestranné objevování světa .
Samozřejmě i rodiče zde mají možnost spoluvytvářet toto radostné prostředí a podílet se na jeho rozvíjení.
Je ohleduplným působištěm, kde se děti především hrou učí všemu lidskému, co je jednou v budoucnu, v dospělosti čeká...

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Jan Amos Komenský

Provozní doba

Provoz ŠD je zajišťován v pracovních dnech v době od 6:00 do 7.30 h a od 11.40 do 17. 00 hodin. Poplatek za službu činí 1000 Kč za pololetí. Částka se vybírá převodem na účet školy. Úplata může být snížena nebo prominuta dle § 123, odst. 4, Školského zákona. Finančně zákonní zástupci přispívají na akce, které se pro účastníky připravují (exkurze, příměstské tábory)

Školní klub

Ve školním klubu se v rámci nabízených činností snažíme o rozvoj klíčových kompetencí.

POHYBEM KU ZDRAVÍ – pohybem utužujeme své zdraví a bereme ho jako radost, hýbeme se nejen v tělocvičně ale i v přírodě.
HRAJEME SI CELÝ ŽIVOT – budeme se učit novým stolním a společenským hrám a nebudou chybět ani ty staré známé a všemi oblíbené. Výzvou pro nás bude turnaj.
DISKUSE JE NA MÍSTĚ – umět se vyjádřit k aktuálnímu tématu, vyslechnout a akceptovat názor někoho jiného. Nebudeme se hádat, budeme se učit diskutovat.
UČENÍ NENÍ MUČENÍ – vypracování domácích úkolů, příprava na další výuku, individuální pomoc s doučováním. Předávání zkušeností mezi žáky.
KULTURA ČLOVĚKA OBOHACUJE – staneme se filmovými a knižními kritiky, doporučíme zajímavou kulturní událost. Poslech hudebních novinek.

Provozní doba

Školní klub je otevřený každý den školního vyučování od 12 do 15:30 hodin. Poplatek za službu činí 250 Kč za pololetí.

Školní vzdělávací program školní družiny a klubu

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školního klubu

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení