Školní družina a klub

Charakteristika školní družiny

Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.

Naším cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, rozvíjet jejich učení a poznání, vytvářet pocit životní pohody, souladu a harmonie, získání vlastní samostatnosti. Základem je hra a vytváření vstřícného estetického prostředí, které má vliv na pohodu všech, jichž se týká.

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo před odchodem na jiné zájmové aktivity. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou.
Vychovatelky působí na žáky v době zvýšené únavy z vyučování. V této době se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině, a proto je z větší části zařazen volný výběr her, pohybové aktivity a pobyt na zahradě, vycházky do okolí. Usilujeme o vytváření zdravé osobnosti odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.

Žáci jsou rozděleni do oddělení a počty přítomných žáků se během dne mění, odcházejí do zájmového kroužku nebo domů.

Naše školní družina je

• důležitý výchovný partner rodiny a školy
• plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání žáků
• pomáhá žákům překonávat jejich handicapy
• má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
• rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

Naše školní družina je místo

• pro zájmové vyžití žáků
• pro regeneraci sil žáků po vyučování
• pro rozvíjení tvořivosti
• pro posilování sebevědomí
• pro radost
• pro komunikaci vychovatelek a rodičů

Naše vize

Školní družina je místem v naší škole, kde se děti věnují různorodým činnostem, jež jim jsou nabízeny v záměrném pedagogickém působení vychovatelkami nebo pro které se spontánně samy rozhodnou.
Dětem se tu otevírá dostatečný prostor pro vlastní rozvoj, pro získávání zkušeností ve skupině lidí a dětí, které každodenně potkává a kde objevuje široké možnosti svého působení, což je pro ně nenahraditelné.
Pestrá škála možností volnočasových aktivit v naší družině je předností, na kterou jsme hrdí.
Bohatě vybavená, v podnětném prostředí s bezpečným zázemím, v přítomnosti zkušených vychovatelek se stává dětem místem pro všestranné objevování světa .
Samozřejmě i rodiče zde mají možnost spoluvytvářet toto radostné prostředí a podílet se na jeho rozvíjení.
Je ohleduplným působištěm, kde se děti především hrou učí všemu lidskému, co je jednou v budoucnu, v dospělosti čeká...

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Jan Amos Komenský

Školní klub

Ve školním klubu se v rámci nabízených činností snažíme o rozvoj klíčových kompetencí.

POHYBEM KU ZDRAVÍ – pohybem utužujeme své zdraví a bereme ho jako radost, hýbeme se nejen v tělocvičně ale i v přírodě.
HRAJEME SI CELÝ ŽIVOT – budeme se učit novým stolním a společenským hrám a nebudou chybět ani ty staré známé a všemi oblíbené. Výzvou pro nás bude turnaj.
DISKUSE JE NA MÍSTĚ – umět se vyjádřit k aktuálnímu tématu, vyslechnout a akceptovat názor někoho jiného. Nebudeme se hádat, budeme se učit diskutovat.
UČENÍ NENÍ MUČENÍ – vypracování domácích úkolů, příprava na další výuku, individuální pomoc s doučováním. Předávání zkušeností mezi žáky.
KULTURA ČLOVĚKA OBOHACUJE – staneme se filmovými a knižními kritiky, doporučíme zajímavou kulturní událost. Poslech hudebních novinek.

Školní vzdělávací program školní družiny a klubu

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školního klubu

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení