Školní družina a klub

Návštěva psího útulku

23. 5. 2024

Se školní družinou jsme se vydali navštívit psí útulek v Trutnově. Už z dálky nás vítal štěkot pejsků. Přivítala nás milá paní ošetřovatelka a vysvětlila nám, jak se zde o pejsky starají.

Vítej nám máji

20. 5. 2024

Jak praví pranostika… máj, půjdeme v háj, tak jsme se vydali na školní zahradu.

Návštěva výstavy železničních modelů.

16. 4. 2024

Skanzen Krňovice

3. 4. 2024

Sláva, nazdar výletu, přijeli jsme už jsme tu!

Vynášení Moreny

18. 3. 2024

Volá jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi? Byla zima mezi náma, ale už je za horama! Hu, hu, hu jaro už je tu!

Příměstský tábor 2024

6. 5. 2024

Pro malý počet zájemců akce zrušena.

Družina má slavíka

6. 3. 2024

Všechny děti umí zpívat a alespoň trochu hrát na nějaký ten hudební nástroj.

Družina šla na výstavu

4. 3. 2024

Mezi Trutnovem a koncem světa - Zbyněk Šanc

Karneval ve školní družině

21. 2. 2024

Ve školní družině jsme si užili karnevalového veselí.

Tvoření ve školní družině

31. 1. 2024

Takto tvoříme ve školní družině v oddělení paní vychovatelky Evy Vymlátilové.

Vánoční Nechanice

15. 12. 2023

S družinovými dětmi jsme navštívili Hrádek u Nechanic.

Vánoční spaní ve školní družině

6. 12. 2023

Vánoční spaní ve školní družině

Bylinkování ve školní družině

24. 11. 2023

Když se řekne bylinkování, nemusí být hned úplně jasné, o co se jedná.

Den s bílou holí

17. 10. 2023

Léto nám pomalu končí…

20. 9. 2023

Dny se krátí a blíží se příchod podzimu, ne každý tuto změnu vítá s otevřenou náručí.

Příměstské tábory 2023 - první běh

17. 7. 2023

Stanování druhých tříd

30. 6. 2023

Výtvarná dílna Bosorka

22. 6. 2023

Do školní družiny jsme pozvali výtvarnou dílnu Bosorka z Janských Lázní.

Dramatický kroužek

22. 6. 2023

Letos zahrály děti z dramatického kroužku svým družinovým kamarádům japonskou pohádku Momotaró, největší Broskevníček v celém Japonsku.

Farmapark Muchomůrka

22. 6. 2023

V pátek 16.6. 2023 jsme se vydali vlakem a chůzí do Farmaparku Muchomůrka ve Svobodě nad Úpou

Základy první pomoci ve školní družině

9. 6. 2023

Do školní družiny jsme pozvali na besedu studentky SZŠ v Trutnově.

Tvoření "minecraftových postaviček"

2. 6. 2023

Děti si vybraly svou oblíbenou postavu z počítačové hry Minecraft, kterou vyrobily z kartonových krabic na dětský den pro kemp Dolce.

Vyrábění ke dni matek

9. 5. 2023

Aby děti poděkovaly maminkám k jejich svátku za péči a lásku, vyráběli jsme ve školní družině obrázek s otiskem ruky a přáníčko s osobním přáním. A ještě něco sladkého maminkám ke kávě… děti upekly linecká srdíčka! Eva Vymlátilová

Vaření ve školní družině

18. 5. 2023

Tento týden proběhl v našem oddělení tematický blok s názvem „Zdravá výživa“. Při této příležitosti si děti mohly vyzkoušet jednoduché a zdravé recepty vhodné jako svačinky nebo večeře.

Babička s dědou si se mnou hrajou

18. 5. 2023

V jarních měsících jsme se s dětmi těšili z přítomnosti babiček a dědečků u nás v družině. Přijali pozvání a společně jsme strávili veselé chvíle.

Čarodějnické odpoledne

28. 4. 2023

V pátek 28. dubna proběhlo na zahradě školní družiny čarodějnické odpoledne pro děti.

Karneval ve školní družině

28. 2. 2023

Ve školní družině jsme si užili karnevalového veselí.

Příměstské tábory 2023

15. 2. 2023

Nabídka příměstských táborů pro rok 2023.

Návštěva psího útulku

6. 2. 2023

Děti ze školní družiny navštívily psí útulek v Trutnově.

Příměstské tábory 2022

29. 8. 2022

Příměstské tábory proběhly pod vedením pí. vychovatelek .

Dětský den na Komendě

3. 6. 2022

Ve středu 1. června oslavily děti ze školní družiny a klubu svůj svátek.

Kozí pohádky, mééé.

24. 5. 2022

Dramatický kroužek ŠD - pod vedením p. vychovatelky Kateřiny Suchánkové.

Farma Wenet

19. 5. 2022

… v podstatě má v životě rodiče jen pár věcí skutečnou cenu. Jednou z těch nejcennějších je šťastné dítě…

3D kino ve školní družině

6. 5. 2022

Čarodějnické odpoledne

3. 5. 2022

Ve čtvrtek 28. dubna proběhlo na zahradě školní družiny čarodějnické odpoledne pro děti.

Karneval

24. 2. 2022

Ve školní hale se konal karneval!

Příměstské tábory 2022

23. 3. 2022

Nabídka příměstských táborů na naší škole.

Příměstské tábory 2021

16. 4. 2021

Termíny příměstských táborů 2021 a další informace pro děti i rodiče.

Příměstský tábor

13. 7. 2020

Program  příměstského tábora – 13.7. – 17.7. 2020

Příměstský tábor

29. 6. 2020

Program  příměstského tábora – 29.6. – 3.7. 2020

Příměstské tábory na Komendě

24. 7. 2020

Příměstský tábor 20. - 24. července 2020

Charakteristika školní družiny

Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.

Naším cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, rozvíjet jejich učení a poznání, vytvářet pocit životní pohody, souladu a harmonie, získání vlastní samostatnosti. Základem je hra a vytváření vstřícného estetického prostředí, které má vliv na pohodu všech, jichž se týká.

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo před odchodem na jiné zájmové aktivity. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou.
Vychovatelky působí na žáky v době zvýšené únavy z vyučování. V této době se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině, a proto je z větší části zařazen volný výběr her, pohybové aktivity a pobyt na zahradě, vycházky do okolí. Usilujeme o vytváření zdravé osobnosti odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.

Žáci jsou rozděleni do oddělení a počty přítomných žáků se během dne mění, odcházejí do zájmového kroužku nebo domů.

Naše školní družina je

• důležitý výchovný partner rodiny a školy
• plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání žáků
• pomáhá žákům překonávat jejich handicapy
• má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
• rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

Naše školní družina je místo

• pro zájmové vyžití žáků
• pro regeneraci sil žáků po vyučování
• pro rozvíjení tvořivosti
• pro posilování sebevědomí
• pro radost
• pro komunikaci vychovatelek a rodičů

Naše vize

Školní družina je místem v naší škole, kde se děti věnují různorodým činnostem, jež jim jsou nabízeny v záměrném pedagogickém působení vychovatelkami nebo pro které se spontánně samy rozhodnou.
Dětem se tu otevírá dostatečný prostor pro vlastní rozvoj, pro získávání zkušeností ve skupině lidí a dětí, které každodenně potkává a kde objevuje široké možnosti svého působení, což je pro ně nenahraditelné.
Pestrá škála možností volnočasových aktivit v naší družině je předností, na kterou jsme hrdí.
Bohatě vybavená, v podnětném prostředí s bezpečným zázemím, v přítomnosti zkušených vychovatelek se stává dětem místem pro všestranné objevování světa .
Samozřejmě i rodiče zde mají možnost spoluvytvářet toto radostné prostředí a podílet se na jeho rozvíjení.
Je ohleduplným působištěm, kde se děti především hrou učí všemu lidskému, co je jednou v budoucnu, v dospělosti čeká...

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Jan Amos Komenský

Provoz a vnitřní režim

Provozní doba

Ranní provoz :  06. 00 – 07. 30 hod.  Odpolední provoz : 11. 40 – 17. 00 hod.

Způsob přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení žáků

Zařazení žáka do školní družiny probíhá na základě vyplněné žádosti o přijetí do ŠD, která se odevzdává zpravidla do 15. června příslušného roku. Žádost je možné získat z webových stránek školy nebo u pedagogických pracovníků ŠD, je možné ji zaslat elektronicky. Zákonní zástupci budou o přijetí či nepřijetí žáka do ŠD vyrozuměni e-mailem nebo přes prostředí evidenčního programu.

Po vyrozumění o přijetí žáka do ŠD vyplní na začátku školního roku zákonní zástupci záznamy o propouštění žáka ze školní družiny, který je součástí přihlášky do ŠD. Velmi důležitý je záznam o odchodu žáka ze školní družiny (v kolik hodin odchází, zda sám nebo v doprovodu), telefonní číslo zákonných zástupců a zdravotní stav žáka.

Počet přijatých žáků je dán kapacitou školní družiny. Přednostně jsou zařazováni do ŠD žáci prvních, druhých ročníků a žáci dojíždějící do školy z větší vzdálenosti. Po domluvě s vedoucím školního zařízení lze v jiném nutném případě do ŠD umístit i ostatní žáky příslušných ročníků.

Odhlášení žáka ze školní družiny se provádí písemnou formou.

V kompetenci ředitele školy je vyloučení žáka pro neplnění či hrubé porušení vnitřního řádu školní družiny. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku ve školní družině, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků, dlouhodobá, svévolná nebo neomluvená absence a neuhrazený poplatek za ŠD.

Poplatek za ŠD

Poplatek za školní družinu od 1. 9. 2024 činí 1000 Kč na pololetí. Žáci, kteří navštěvují pouze ranní ŠD (např. i žáci 1. – 9. roč.), platí poplatek od 1. 9. 2024 500 Kč na pololetí. Vybrané prostředky pokrývají materiální potřeby ŠD.  Úplata může být snížena nebo prominuta dle § 123, odst. 4, Školského zákona. Finančně zákonní zástupci přispívají na akce, které se pro účastníky připravují (exkurze, příměstské tábory)

Upozornění: v případě, že platba nebude do daného termínu uhrazena na účet školy, žák bude ze ŠD následující měsíc vyloučen. Ve zvláště závažných případech je možná domluva na formě platby ŠD s vedením ZŠ.

Organizace

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit. K tomu ŠD využívá především různých her, soutěží, vyprávění, besed a exkurzí. ŠD nesupluje školu, školní vědomosti prohlubuje nenásilně, upevňuje je a zároveň dává žákům dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci. Činnost ŠD je rozdělena na činnosti zájmové (výchovné bloky dle výběru pedagogických pracovníků a v souladu se Školním vzdělávacím programem školní družiny), rekreační (hry dle výběru žáků, četba, video, vycházky, rekreační odpoledne, pobyt venku, řízené hry) a odpočinkové (při ranní docházce, relaxace po obědě, kreslení, volné hraní).

ŠD má v současnosti k dispozici sedm místností. Jedna je umístěna v prostoru nad školní jídelnou (herna 1),  druhá v přízemí hlavní budovy školy (herna 2), třetí místnost (herna 3) a dále relaxační, výtvarná, pracovní místnost a cvičebna tvoří celkový komplex v nově zbudovaných prostorách. Při ranním provozu  družiny se žáci shromažďují v herně 3.

Žáky 1. ročníku si zpravidla v 11,40 hod. vyzvedává pedagogický pracovník v kmenových třídách nebo jsou po dohodě s třídní učitelkou žáci přivedeni do ŠD nebo jídelny. Po obědě se vrací do určených oddělení. Žáci vyšších ročníků se dostavují do ŠD po obědě samostatně. Od žáka ve školní družině je vyžadována samostatnost při oblékání a stolování. Ošacení a obuv je nutné mít podepsané. Pitný režim je zajištěn pedagogickým pracovníkem.

Zájmového kroužku při ŠD se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení  do družiny, pokud má zájmový kroužek volnou kapacitu. V době prázdnin není provoz školní družiny zajištěn.

S ohledem na ostatní žáky ve škole i školní družině apelujeme  na zákonné zástupce, aby neposílali žáka se zdravotními potížemi do kolektivu.

Pravidla pro vyzvedávání a omlouvání žáků

Zákonní zástupci a další návštěvníci do vnitřních prostor a tříd ŠD nevstupují. Komunikace s pedagogickými pracovníky probíhá přes vstupní videotelefon. Pokud je oddělení mimo budovu školy, je toto označeno u vstupního videotelefonu.

Žák opouští ŠD dle údajů v záznamech o propouštění žáka, na písemnou žádost zákonného zástupce, při osobním vyzvednutí zákonného zástupce nebo přes eletronický program Bakaláři. Žáka nelze uvolnit ze ŠD na základě telefonického rozhovoru, SMS, či e-mailu. 

Pokud žák nenastoupí do ŠD, musí být zákonným zástupcem písemně či telefonicky omluven.

Žák, navštěvující kroužky, musí mít v záznamech uvedeno, zda po skončení kroužku odchází sám, nebo se vrací do školní družiny.

Vhodné odchody žáků ze ŠD: do 13.30 nebo pak od 15.00 hod. Od 13.30 do 15.00 hod. probíhá ve ŠD výchovně vzdělávací činnost a odchody žáků tuto činnost výrazně narušují. (výjimky – lékař, odchod na autobus aj.).

Pokud si zákonný zástupce vyzvedne žáka v době oběda ve vestibulu školní jídelny, oznámí to příslušnému pedagogickému pracovníku. Pokud žák odchází jinak, musí být omluven zvláštní omluvenkou s datem a podpisem zákonného zástupce, jinak mu nebude umožněn odchod. Pokud si zákonný zástupce žáka nevyzvedne do konce provozu školní družiny, pedagogický pracovník ho kontaktuje dle přihlášky do ŠD a dohodne se na jeho předání.

Školní klub

Ve školním klubu se v rámci nabízených činností snažíme o rozvoj klíčových kompetencí.

POHYBEM KU ZDRAVÍ – pohybem utužujeme své zdraví a bereme ho jako radost, hýbeme se nejen v tělocvičně ale i v přírodě.
HRAJEME SI CELÝ ŽIVOT – budeme se učit novým stolním a společenským hrám a nebudou chybět ani ty staré známé a všemi oblíbené. Výzvou pro nás bude turnaj.
DISKUSE JE NA MÍSTĚ – umět se vyjádřit k aktuálnímu tématu, vyslechnout a akceptovat názor někoho jiného. Nebudeme se hádat, budeme se učit diskutovat.
UČENÍ NENÍ MUČENÍ – vypracování domácích úkolů, příprava na další výuku, individuální pomoc s doučováním. Předávání zkušeností mezi žáky.
KULTURA ČLOVĚKA OBOHACUJE – staneme se filmovými a knižními kritiky, doporučíme zajímavou kulturní událost. Poslech hudebních novinek.

Provoz a vnitřní režim
Provozní doba školního klubu
Každý den od 12:00 do 15 :30.

Způsob přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení žáků
Zařazení žáka do školního klubu probíhá na základě vyplněné žádosti o přijetí do školního klubu. Žádost je možné získat z webových stránek školy nebo u pedagogických pracovníků školního klubu, je možné ji zaslat elektronicky. Zákonní zástupci budou o přijetí či nepřijetí žáka do školního klubu vyrozuměni e-mailem nebo přes prostředí evidenčního programu.

Po vyrozumění o přijetí žáka do školního klubu vyplní zákonní zástupci záznamy o propouštění žáka ze školního klubu, který je součástí přihlášky.Velmi důležitý je záznam o odchodu žáka ze školního klubu. Počet přijatých žáků je dán kapacitou školního klubu. Přednostně jsou zařazováni do školního klubu žáci 2. stupně, ale mohou být zařazeni i žáci 1. stupně.

Odhlášení žáka ze školního klubu se provádí písemnou formou.

V kompetenci ředitele školy je vyloučení žáka pro neplnění či hrubé porušení vnitřního řádu školního klubu. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku ve školním klubu, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků, dlouhodobá, svévolná nebo neomluvená absence.

Poplatek   
Poplatek za školní klub činí od 1. září 2024 500 Kč na pololetí. Vybrané prostředky pokrývají materiální potřeby školního klubu. Pouze ředitel školy rozhoduje o osvobození od úplaty zákonného zástupce žáka. Zákonní zástupci jsou povinni uhradit poplatek za školní klub nejpozději do následujícího měsíce od data vystavení platby pro jednotlivá pololetí. Neuhrazený poplatek za školní klub může být důvodem k žákovu vyloučení. Finančně zákonní zástupci přispívají na akce, které se pro účastníky připravují (exkurze, příměstské tábory)

Organizace
Zájmové vzdělávání ve školním klubu se uskutečňuje pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování, příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování, využitím otevřené nabídky spontánních činností.

Školní klub má v současnosti k dispozici jednu místnost, ale pro svou činnost může využívat jiné prostory školy.

Žáci se dostavují do školního klubu samostatně. V době prázdnin není provoz školního klubu zajištěn. Svou přítomnost a odchod žák potvrdí podpisem na záznamovém archu.

S ohledem na ostatní žáky ve škole i školním klubu apelujeme na zákonné zástupce, aby neposílali žáka se zdravotními potížemi do kolektivu.

Pravidla pro vyzvedávání a omlouvání žáků
Zákonní zástupci a další návštěvníci do vnitřních prostor školního klubu nevstupují. Komunikace s pedagogickými pracovníky probíhá přes vstupní videotelefon. Pokud je oddělení mimo budovu školy, je toto označeno u vstupního videotelefonu.

Žák opouští školní klub dle údajů v záznamech o propouštění žáka, na písemnou žádost zákonného zástupce, nebo na žádost zákonného zástupce přes elektronický systém Bakaláři, při osobním vyzvednutí zákonného zástupce, při ukončení provozní doby. Žáka nelze uvolnit na základě telefonického rozhovoru, zasláním SMS zprávy či emailu. Za žáka, který byl ve škole, ale do školního klubu se nedostavil, pedagogický pracovník nezodpovídá.

Žák, navštěvující kroužky, musí mít v  záznamech o propouštění žáka uvedeno, zda po skončení kroužku odchází sám, nebo se vrací do školního klubu.

Pokud si zákonný zástupce žáka nevyzvedne do konce provozu školního klubu, pedagogický pracovník ho kontaktuje dle zápisního lístku a dohodne se na jeho předání.

Školní vzdělávací program školní družiny a klubu

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školního klubu

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení