Zápis do 1. třídy

3. 4. 2023

Pozvánka na zápis do 1. třídy

Vážení rodiče a děti,

dovolte, abychom Vás seznámili s některými praktickými informacemi, které Vás mohou před zápisem do 1. tříd zajímat. Můžete se na nás s důvěrou obrátit, telefonní a e-mailové kontakty jsou uvedeny na závěr tohoto dokumentu. Budeme se na Vás u zápisu těšit.

                                                                                                                          Mgr. Petr Horčička, ředitel školy

Čím se může naše škola pochlubit?

- moderně vybaveným prostředím,

- příjemnými a ochotnými třídními učitelkami 1. tříd,

- otevřeností novým přístupům a metodám,

- školní jídelnou se zdravými trendy stravování,

- skvělou péčí o děti ve školní družině

- účastí v mezinárodních projektech.

Věková skupina

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

S sebou si vezměte

Občanský průkaz zákonných zástupců a rodný list zapisovaného dítěte. V případě cizinců je potřeba předložit cestovní pas a povolení k pobytu. Zákonní zástupci doprovázející dítě k zápisu předloží doklad o trvalém pobytu dítěte. Tento doklad může být nahrazen platným občanským průkazem zákonného zástupce dítěte, pokud obsahuje data dítěte. 

Jak budete postupovat při zápisu do 1. tříd

Nejprve vyplňte online žádost, kde si také můžete rezervovat termín a čas zápisu. Do aplikace se dostanete po kliknutí na odkaz uvedený na stránkách www.zskomtu.cz. Vaši žádost si na zápisu stáhneme, doplníme některé údaje, vytiskneme a vše podepíšete na místě. Pokud máte technické potíže, zvládneme zápis přímo ve škole. Budeme se vás také ptát na případné spolužáky.

Odkaz na onlinežádost zde.

Překážky zápisu

Pokud se k zápisu nemůžete dostavit u vedeném termínu, rádi si s vámi domluvíme náhradní termín pro návštěvu školy s dítětem, nejpozději však musí být realizován do 15. dubna 2023.

Sportovní třídy

Sportovně nadaným žákům škola nabízí od 2. stupně třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Abychom předešli zásadním změnám ve třídním kolektivu, předběžně doporučujeme takovým žákům třídu 1. A.

Úterní termín

Úterní  termín je vhodný pro rodiče s dětmi, které uvažují o odkladu školní docházky.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, stačí přijít až v úterním termín zápisu. Zákonní zástupci musí předložit tyto podklady:

-          písemnou žádost zákonného zástupce dítěte (sepíše se zpravidla u zápisu),

-          písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),  

-          písemné doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Celkem tedy 2 odborná doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy. Zároveň Vás tímto informujeme o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Průběh zápisu

Průběh zápisu k povinné školní docházce lze rozdělit na dvě části, formální a motivační část. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

Během formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem (neformální část zápisu) trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Brožurka ke stažení zde.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení