29. 3. 2022

Informace pro zástupce žáků z Ukrajiny / Інформація для представників учнів з України

K zápisu do základní školy v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .

Іноземці, які мають візу для перебування в Чеській Республіці відповідно до § 33 абз. а) Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці («Біженці») з місцем проживання в районі водозбору.

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 1. června 2022 v době od 14 do 16 hodin. Informace v ukrajinštině zde. Zápis proběhne v učebně na 1. nadzemním podlaží,  u hlavního vchodu budou vyvěšeny orientační šipky.

Для цих іноземців – біженців термін реєстрації – 1 червня 2022 року з 14:00 до 16:00. Інформація українською тут. Зарахування відбуватиметься в класній кімнаті на 1 поверсі, біля центрального входу будуть вивішені стрілки орієнтування.

S sebou vezměte: vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (PDF)“, vízum / cestovní pas, doklad totožnosti dítěte, potvrzení o adrese pobytu/

Formulář žádosti o přijetí na základní školu zde (Microsoft Word) a zde (PDF).

З собою візьміть: заповнену «Заяву на вступ дитини до початкової освіти (PDF)», візу / закордонний паспорт, документ, що засвідчує особу дитини, довідку про адресу проживання

Анкета для вступу до початкової школи тут (Microsoft Word) a тут (PDF)

Kritéria přijetí

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/23 přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí.

Критерії прийому

Для виконання обов’язкової шкільної освіти у 2022/23 навчальному році ми приймемо всіх дітей, законні представники яких виконають законні умови прийому.

Věk zapisovaných dětí

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/23 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2016.

Вік зареєстрованих дітей

До виконання обов’язкової шкільної освіти у 2022/23 навчальному році приймаються діти, народжені до 31. 8. 2016.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.zskomtu.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 6. 6. 2022.

Рішення про прийняття

Рішення про прийом на навчання буде оголошено шляхом опублікування списку кандидатів під присвоєним реєстраційним номером на офіційній дошці школи та на веб-сайті школи: www.zskomtu.cz. Список буде опублікований обома способами принаймні протягом 15 днів. Очікуваний термін публікації призначено на день: 6. 6. 2022 рік.

Registrační číslo bude přiděleno každému dítěti po podání žádosti o přijetí.

Реєстраційний номер призначається кожній дитині після подання заяви про усиновлення.

Seznam přijatých žáků z Ukrajiny (průběžně upravovaný dokument) zde
Список прийнятих учнів з України (документ постійно редагується)

Mgr. Petr Horčička

ředitel školy / директорa

499 829 684

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení