2. 1. 2022

Co nového nás čeká od 3. ledna 2022

Vážení rodiče, žákyně a žáci školy,

na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Vás informuji o průběhu a organizaci výuky v době od 3. ledna 2022 takto:  

- v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

- dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

- nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci 

- v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

- testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů.

Organizačně bude testování na naší škole probíhat v následujícím režimu:

- 7.45 – 8 hod. – žáci II. stupně ve svých kmenových třídách - žádáme o dřívější nástup do školy (mezi 7.30 - 7.45 hod.), aby nebyla negativně ovlivněna 1. vyučovací hodina. Děkujeme za pochopení.

- 8 – 8.30 hod. – žáci I. stupně ve svých kmenových třídách + žáci v ranní družině se budou testovat už v prostorách školní družiny nebo školního klubu,

- pokud někdo do školy přijde později nebo v jiný den – domlouvá se okamžitě po příchodu zástupcem ředitele školy M. Fialou nebo v případě jeho nepřítomnosti v kanceláři školy v 1. nadzemním podlaží.

Další informace naleznete v připojených souborech.  V případě potřeby se obracejte na své třídní učitele, o dalších krocích Vás budeme průběžně informovat.

S pozdravem

Petr Horčička
ředitel školy

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení