19. 11. 2021

Informace o plošném testování, které začíná od pondělí 22. listopadu

Vážení rodiče, 

jak zřejmě víte ze sdělovacích prostředků, čeká nás plošné testování žáků naší školy. Zasílám informační materiály a přidávám několik organizačních pokynů.

Organizace antigenního testování

Od pondělí 22. listopadu bude - každé pondělí až do prosince - 1. vyučovací hodinu probíhat v kmenových třídách plošné neinvazivní testování odzkoušenými antigenními testy SEJOY pod dohledem třídních nebo zastupujících učitelů. Pokud se chcete podívat, jak bude testování probíhat, podívejte se na videonávod zde.

Žáci, kteří mají ráno školní družinu / školní klub se budou testovat až 1. vyučovací hodinu. V pondělí nepřítomní žáci se otestují hned po příchodu do školy, zajistí kancelář školy. 

Nebudou testováni žáci, kteří splní OTN. Tzn. přinesli do školy potvrzení o ukončeném očkování (min. 14 dní po druhé vakcíně), nebo mají test PCR (ne starší než 72 hodin) či antigenní (ne starší než 24 hodin) ze zdravotnického zařízení, nebo prodělali nejdéle před 180 dny nemoc Covid-19 (laboratorně potvrzenou). Nesplnění uvedených podmínek nebo nesouhlas s testováním znamená pro žáky nosit ochranu úst a nosu po celou dobu přítomnosti ve škole.

Co mají rodiče dělat v případě pozitivního antigenního testu svého dítěte?

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce dítěte nebo žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu svého praktického lékaře pro děti a dorost, a ten je povinen vystavit  elektronickou žádanku k potvrzujícímu PCR testu. Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice, která nařizuje karanténu a izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19. 

A jak mají postupovat rodiče v případě kontaktu s osobou Covid pozitivní?

V případě, že vaše dítě jeví známky nemoci nebo již má pozitivní výsledek na Covid, prosíme, abyste bez odkladu informovali třídního učitele a nechali dítě doma.

Škola poté posílá seznam kontaktů hygienické stanici, která nařizuje karanténu, určuje její délku a informuje přímo rodiče o následných opatřeních.

V době karantény žáků škola zadává úkoly v Google Classroom a realizuje on-line výuku pro žáky v karanténě.

Děkujeme za pochopení a v případě potřeby se obracejte na své třídní učitelky nebo učitele.

Mgr. Petr Horčička
ředitel školy

Základní škola, Trutnov, Komenského 399
Komenského 399
541 01 Trutnov


499 829 684
horcicka@zskomtu.cz
www.zskomtu.cz

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení