Digitální svět made in Komenda

8. 9. 2020

Informace o projektu s podporou KÚ KHK, který přinesl do školy zajímavý počítačový program do výuky

Údaje o projektu

Cíle projektu:
Cílem je, aby co nejvíce zájemců ze školy zájemců a zapojení pedagogové dokázali efektivně přijmout a aplikovat zkušenosti pedagogů ze školy žadatele z oblasti využívání digitálních technologií do praktické výuky, a to jak prostřednictvím společného tak i individuálního vzdělávání. Naplnit cíle OP VVV Strategie vzdělávací politiky ČR i Strategie digitálního vzdělávání.

Odůvodnění žádosti, obsah projektu a přínos pro KHK:
Projekt vychází ze zkušeností žadatele s tvorbou a šířením digitálních obsahů v rámci kraje i celé republiky. Podporuje propagaci inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií a předávání zkušeností mezi pedagogy. Podporuje témata rozvoje informatického myšlení žáků a používání digitálních zařízení žáků 1:1, včetně vlastních zařízení.
 
Harmonogram projektu
Zahájení projektu: 01. 08. 2020
Ukončení projektu: 31. 07. 2021

Charakteristika předchozí činnosti žadatele vztahující se k účelu
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky pomocí metodických vzdělávání a podpůrných kurzů pedagogických pracovníků, tvorba a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech pomocí individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SPU a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání. 

Popis realizace a rozpis aktivit účelu:
Naším cílem je podpořit a nechat se inspirovat například nabídkou softwarové vzdělávací aplikace společnosti Corinth. Uvedený software je primárně zaměřen na přírodovědné vzdělávání. Důvod, proč škola podporuje právě software Corinth, je prostý. V rámci projektu I-KAP jsme v roce 2018 zakoupili kompletní Corinth učebnu. Nyní dokupujeme zbylý software, aby vybavení bylo kompletní.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení