Šablony III.

2. 9. 2020

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe,  a na pomoc školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního psychologa, speciálního pedagoga.

Cílem výzvy je podpořit činnost základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe,  a na pomoc školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního psychologa, speciálního pedagoga. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

Číslo výzvy: 02_20_080
Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Šablony III aneb Kdo nám pomáhá 2020-2022
Název projektu EN: Templates III or Who helps us 2020-2022

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2020
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 22,00

Aktivity
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
Školní psycholog - personální podpora ZŠ

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení