8. 4. 2021

Informujeme o návratu žákyň a žáků do školy od 12. dubna.

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,

od 12. dubna se do školy vrací žákyně a žáci, což je určitě skvělá zpráva. Na nás všech teď bude záležet, za jakých podmínek a v jaké atmosféře se opět děti setkají se svými učitelkami a učiteli. Pevně věřím tomu, že vzájemnou spoluprací vytvoříme dětem bezpečné podmínky pro vzdělávání. Přináším Vám proto nejdůležitější informace týkající se režimu školy od tohoto data.

Zpátky do školy

Náš plán návratu žáků a zaměstnanců do školy vychází z platných mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a doporučení ministerstva školství a také z aplikace zákonných norem (především zákona na ochranu veřejného zdraví).

Od 12. dubna dochází k tzv. rotační výuce žákyň a žáků I. stupně, což znamená, že do školy se na prezenční výuku vrací třídy dle následujícího harmonogramu:

-          12. – 16. dubna – 1. a 2. ročníky              - až do odvolání vždy v lichých týdnech

-          19. – 23. dubna – 3., 4. a 5. ročníky        - až do odvolání vždy v sudých týdnech

Od 3. května nastupuje na rotační výuku také II. stupeň (tj. 6. - 9. ročníky)

-          3. - 7. května - 6. a 8. ročníky - až do odvolání v sudých týdnech 

-         10. - 14. května - 7. a 9. ročníky - až do odvolání v lichých týdnech. 

Organizační záležitosti prezenční výuky

Po celou dobu pobytu ve škole budou dodržována platná hygienická a epidemiologická opatření. Jde ponejvíce o povinnost nosit ochranu úst, za kterou už se nepovažuje textilní rouška šitá doma. Škola v omezené míře může žákyním a žákům bezplatně nabídnout jednorázové chirurgické roušky. Dalšími možnostmi jsou Vámi zakoupené ochranné prostředky, jakými mohou být např. nanorouška či respirátor třídy alespoň FFP2 či KN95. 

Třídní kolektivy se nesmí prolínat ani spojovat, což znamená, že jsme museli udělat několik organizačních opatření. Nejvíce viditelné je zrušení skupinové výuky na některé předměty, takže výuka bude probíhat po celých třídách. nebo půlených třídách. Nadále žáci budou v co největší míře chodit ven na výuku, místo tělesné výchovy a ve školní družině.

Výdej obědů ve školní jídelně nadále funguje jak pro žákyně a žáky na prezenční výuce, tak pro ty, kteří jsou na distanční výuce. Těm, co se vzdělávají ve škole, bude oběd poskytován ve školní jídelně za dodržování hygienických a epidemiologických opatření. Žákyním a žákům na distanční výuce bude oběd vydáván pouze do přinesených nádob v čase od 13.30 do 14 hod. V případě individuální potřeby volejte na záznamník školní jídelny (499 811 196), ostatní veřejnosti se ale obědy vydávat nemohou. 1. a 2. ročníkům obědy na každý den v tom týdnu výuky budou přihlášeny, rodič se musí případně odhlásit. V dalším týdnu zase obědy budou přihlášeny jen 3. - 5. ročníkům, a takto se bude režim přihlašování obědů točit. cizím strávníkům se ale obědy vydávat nemohou.

Školní družina bude také fungovat po třídních kolektivech. Zajistili jsme provoz ranní družiny, odpoledne bude školní družina otevřena pouze do 16 hod. Přehled vychovatelek k jednotlivým třídám naleznete zde:

V případě potřeby začne fungovat režim hromadných konzultací, který je určen žákyním a žákům II.  stupně ohroženýchohroženým školním neúspěchem. Pokud máte o tento prvek fungování zájem, napište do Komens své třídní učitelce nebo učiteli.

Testování žáků

Prezenční výuka se může uskutečnit jen za splnění podmínek testování žáků neinvazivním, tj.  bezbolestným způsobem testování, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek první hodinu pobytu ve škole. Testování pomocí testů LEPU proběhne buď v podmínkách ranní družiny, pokud na ni žákyně či žáci docházejí, nebo první vyučovací hodinu ve třídě.

Protože dochází ze strany některých rodičů k obavám, umožníme zákonným zástupcům po dohodě asistenci ve škole při testování jejich dětí. Napište do Komens své třídní učitelce, pokud máte zájem u testování svého dítěte asistovat. K tomutosamotnému testování dojde v oddělené místnosti za  přítomnosti pověřeného pracovníka školy. Podmínkou přítomnosti dospělé osobyzákonného zástupce na testování dítěte ve škole je splnění alespoň jedné ze tří podmínek: a) potvrzení o prodělaném testování na COVID-19 během posledních 48 hodin, b) laboratorně potvrzená infekce na COVID-19 ne starší než 90 dní nebo,  c) podstoupení na samotestování na místě.

Výjimky z testování žáků jsou popsány v mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví. Z pochopitelných důvodů nemůžeme přijímat jiné testy, než nabízené zdarma školou a testované v prostorách školy. 

Pokud je rodič přesvědčen o tom, že uvedené testování na COVID-19 by jeho dítě nezvládlo nebo s testováním nesouhlasí, informujte nás prostřednictvím elektronického systému Komens. Žádám Vás o to, abyste velmi pečlivě zvážili se svými dětmi takové rozhodnutí. Chci Vás ujistit, že nikdo nebude k testování nucen a že testování skutečně není komplikované ani bolestivé. Můžete se podívat na ukázkové video na stránkách školy, kam jsme umístili i další materiály týkající se návratu žákyň a žáků do školy.

Instruktážní video MŠMT

O problematice testování ministerstvo školství vytvořilo také informační web zde.

Žákyně a žáci, kteří nepodstoupí testování, se nemohou prezenčního vzdělávání zúčastnit, a proto zůstávají v péči rodičů a jejich absence je omluvená. O návazných postupech v případě pozitivního výsledku samotestování Vás informujeme prostřednictvím letáku ministerstva školství, který je dostatečně názorný.

Dále Vás informujeme o povinném testování žáků, kteří se na letošní přijímací zkoušky na střední školy musí dostavit s negativním testem. Informace naleznete na dříve zmíněných internetových stránkách školy.

Na závěr bych Vás chtěl požádat o klidný úsudek a také jistou míru tolerance s ohledem na to, v jakých podmínkách k návratu žákyň a žáků do školy dochází. Pro Vás, rodiče, i pro nás, pracovníky školy, určitě nastávající situace není jednoduchá. Spojuje nás společný zájem, aby se děti mohly vrátit co nejdříve do  normálního režimu, který se bude v dohledné době podobat tomu, co jsme znali z období před epidemií. Je  před námi další krok, tak ať ho učiníme správnou nohou.

S pozdravem

Petr Horčička
ředitel školy

 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení