29. 12. 2020

Informujeme o poskytování nezbytné péče o děti

Vážení rodiče, 

 oznamujeme Vám, že od 4. ledna 2021  jsme školou, která poskytuje nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

-     zaměstnanci bezpečnostních sborů,

-     zaměstnanci obecní policie,

-     zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

-     zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

-     zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-     sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-     sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

-     zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

-     zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

-     zaměstnanci Finanční správy České republiky,

-     příslušníky ozbrojených sil,

-     zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

-     pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

-     pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

-     pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky základní, střední školy a školského zařízení pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

-     zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

-     zaměstnanci zařízení školního stravování,

-     zaměstnanci České pošty, s. p.

Pokud potřebujete výše uvedenou nezbytnou péči, kontaktujte nejprve svého zaměstnavatele, který musí požádat o umístění Vašeho dítěte do spádové školy. Zaměstnavatelé předávají žádost prostřednictvím odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje souhrnně za všechny výše uvedené zaměstnance na následujících kontaktech:

Zaměstnavatelé ze správních obvodů ostatních ORP v Královéhradeckém kraji předávají požadavky Mgr. Svatavě Odlové, sodlova@kr-kralovehradecky.cz , 736 521 855.

Požadavky předávejte ve vyplněné tabulce, kterou si mohou zaměstnavatelé stáhnout zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace