Charakteristika výuky

Když se řekne Komenda, řada lidí si představí školu zaměřenou na sport. Jedná se o školu se skvělým sportovním zázemím, každý ročník od 2. stupně má jednu sportovní třídu a všichni žáci na 2. stupni jezdí pravidelně každý rok buď na turistický, lyžařský, cyklistický či vodácký kurz. Jedná se bezesporu o velkou oblast, které se na škole věnujeme, ale to rozhodně není všechno. Na celé škole je velké množství učitelů, kteří se snaží o všestranný rozvoj dětí.

Prvostupňoví učitelé učí děti nejenom číst, psát a počítat, ale organizují nespočet projektů rozvíjejících žákovské vědomosti a dovednosti, jejich vztah k přírodě, kultuře a vědění obecně. Využíváme prvky výukového programu „Začít spolu“ a jiných netradičních forem výuky tvořivé školy. Takové vyučování začíná ranním komunitním kruhem, orientuje se na osobnost žáka a jeho individuální potřeby, podporuje kooperaci žáků ve skupině, nabízí rodičům častější návštěvy výuky a zlepšuje komunikaci mezi učiteli, rodiči a žáky. Děti se učí formou diskusí se spolužáky a učitelem utvářet a prosazovat svůj názor. Jiní učitelé zkouší diferencované učení, díky čemuž se dostává rovné příležitosti slabým i nadaným dětem, někteří používají během výuky interaktivní tabuli či tablety. I na prvním stupni se děti mohou seznámit s ozoboty, a to díky projektu Ozoboti vyprávějí, který obdržel Evropský certifikát kvality.

Ani na druhém stupni není o rozvoj v různých oblastech nouze. Češtináři předávají kromě znalostí pravopisu také základy čtenářské gramotnosti, vedou děti k plynulému projevu pomocí mluvních cvičení a k lásce k literatuře prostřednictvím čtenářských dílen. Rozhodně není nouze ani o různé recitační soutěže, ani návštěvy divadel.

V matematice se žáci mimo jiné učí finanční gramotnosti, přičemž této oblasti je v 8. ročníku vymezen celý předmět – matematika pro život, v rámci něhož pracují po celý rok v tzv. rodinách a učí se dobrému hospodaření i spolupráci. Někteří matikáři zkouší prvky Hejného matematiky a jiní zase učí matematiku pomocí ozobotů. A co další předměty?

V rámci výuky cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština) se pořádají různé projektové dny, zájezdy do zahraničí, ve výuce se často používá her a multimediálních pomůcek.

Při výuce přírodopisu se využívá třeba mikroskop napojený na dataprojektor, kdy na plátně lze předvést například lidské tkáně ve velkém rozlišení. Ve fyzice se vyjma pokusů používají roboti, děti mají možnost se naučit programování dronu či elementární programování s mikrobity. V chemii či přírodopisu mají žáci vyzkoušejí různá laboratorní cvičení a pokusy.

Při výuce tělesné výchovy žáci využívají umělou lezeckou či boulderingovou stěnu. V rámci výtvarné, hudební a dramatické výchovy učitelé spolu s žáky pořádají různé výstavy, recitační večery apod.

Mimo jiné je na škole kladen velký důraz také na rozvoj ekologického cítění – vedle třídění odpadu a sběru různých materiálů je pravidelně pořádán větší environmentální projekt. Když už jsme u projektů, nelze nezmínit dva mezinárodní projekty financované v rámci programu Erasmus+ „ICT World“, který byl oceněn jako nejlepší evropský projekt za rok 2018, a „4Elements“, který je zaměřen na ochranu životního prostředí. Několik skupin žáků a učitelů pracuje také na projektech na platformě eTwinning.

A kdyby ani to někomu z žáků nestačilo, může se v odpoledních hodinách zapojit do některého ze zájmových kroužků. Zmiňme například kroužek florbalu, tenisu, basketbalu, francouzského jazyka, hry na flétnu a kytaru, flétnu či ukulele, nebo také výtvarnou dílnu, badatelský klub, kroužek robotiky či práci mladého knihovníka. Složení kroužků se každý rok mění.

Jsme rádi, že vedle tradičního učení a testování znalostí a schopností můžeme dětem předávat i něco navíc a že je můžeme vzdělávat pomocí různorodých metod a cest.

Hledáme 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

nastavení