Zápis do 1. tříd

17. 3. 2021

Od 1. dubna 2021 přihlašujte své děti k zápisu do 1. tříd

Zde vyplňujete žádost o přijetí na naši školu (klikněte na následující obrázek)

Jak bude vypadat zápis do 1. tříd?

Vážení rodiče a děti,

dovolte, abychom Vás seznámili s některými praktickými informacemi, které Vás mohou před zápisem do 1. tříd zajímat. Můžete se na nás s důvěrou obrátit, telefonní a e-mailové kontakty jsou uvedeny na závěr. Budeme velmi rádi, pokud nám s důvěrou svěříte své děti. Chceme Vás také ujistit, že dokážeme zajistit dostatek kvalitních podmínek pro vzdělání všech přihlášených dětí.

Čím se může naše škola pochlubit?

- moderně vybaveným prostředím,
- příjemnými a ochotnými třídními učitelkami 1. tříd,
- otevřeností novým přístupům a metodám,
- školní jídelnou se zdravými trendy stravování,
- skvělou péčí o děti ve školní družině
- účastí v mezinárodních projektech.

Video s ukázkou vnitřních prostor školy

Termín zápisu - příjem on-line žádostí o přijetí

1. až 16. dubna 2021

Věková skupina

Zapisují se děti narozené v období od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Vyplnění online žádosti na www.zapisyonline.cz

Vzhledem ke stávající situaci volíme cestu on-line žádosti neboli žádosti o přijetí na dálku. Odkaz bude včas zveřejněn. Výhody pro rodiče: zápis online odkudkoliv bez starostí, možnost stažení žádosti v PDF a její vyplnění v elektronické podobě, přesné instrukce k zápisu emailem ihned po odeslání žádosti. K žádosti je potřeba také doložit prostou kopii rodného listu dítěte.

Jakou formou vyplněnou a podepsanou žádost a prostou kopii rodného listu dítěte do školy doručit

1. elektronicky – buď vyplněnou a podepsanou žádost odešlete do datové schránky naší školy (jjsgjv3), nebo e-mailem na adresu reditelstvi@zskomtu.cz,

2. klasickou poštou na adresu naší školy – Základní škola, Trutnov, Komenského 399, Komenského 399, 541 01 Trutnov

3. osobní podání – u hlavního vchodu v pátek od 14 do 16 hodin.

4. v případě, že má dítě na naší škole sourozence – zákonný zástupce může využít zaslání vyplněné a podepsané žádosti prostřednictvím elektronického komunikačního nástroje Komens jako Obecnou zprávu s přílohou.

Sportovní třídy a osobní záležitosti

Sportovně nadaným žákům škola nabízí od 2. stupně třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Abychom předešli zásadním změnám ve třídním kolektivu, předběžně doporučujeme připsat do žádosti  zaměření sportovní třída.

Do 1. třídy s kamarádkou/kamarádem z mateřské školy

V případě, že přihlašujete Vaše dítě a přejete si, aby chodilo do třídy se svým kamarádem, připište tuto skutečnost do žádosti.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zákonní zástupci musí předložit škole tyto podklady

- písemnou žádost zákonného zástupce dítěte o odklad školní docházky, vzor zde,
- písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),  
- písemné doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Celkem tedy 2 odborná doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v  posledním ročníku mateřské školy. Zároveň Vás tímto informujeme o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Průběh zápisu

Proběhne pouze formální část zápisů, a to prostřednictvím on-line žádosti. Motivační část se uskuteční, jakmile to hygienické podmínky umožní. Prozatím si určitě zkuste naši interaktivní prohlídku školy spojenou se zajímavými úkoly pro budoucí prvňáčky:

Prohlídka školy a zajímavé úkoly

Kritéria pro zápis do 1. tříd

Tak jako v minulých letech, tak i letos zveřejňujeme pravidla pro případ, že zájemců o přijetí bude přes určenou maximální kapacitu. Na druhou stranu toto vymezení už několik let neomezuje nikoho ze zájemců o přijetí na naši školu.

Kritéria 2021

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny na našich webových stránkách www.zskomtu.cz. I po zápise budeme s vámi komunikovat elektronicky.

Telefony a kontakty

- Poštovní adresa:
Základní škola, Trutnov, Komenského 399
Komenského 399
541 01 Trutnov

- Telefony: 
499 829 684    ředitel školy – Mgr. Petr Horčička
499 829 682    zástupci ředitele školy – Mgr. Irena Rozínková, Mgr. Martin Fiala

- E-mailová adresa pro komunikaci ohledně zápisu do 1. tříd:
reditelstvi@zskomtu.cz                                

- Internetové stránky školy:
www.zskomtu.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace